Thứ ba, ngày 26/03/2019

TIN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ 01/08/2018

01/08/2018

Tăng mức trợ cấp cho người có công; điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc; chi nhánh doanh nghiệp được phép đóng BHXH tại công ty mẹ; mức hưởng phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ... là các chính sách An sinh xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, 01/08/2018.Chi nhánh doanh nghiệp được phép đóng BHXH tại công ty mẹ cho NLĐ (ảnh : Báo TNMT)

Tăng mức trợ cấp cho người có công

Ngày 12/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/08/2018, quy định mức trợ cấp, phụ cấp với những người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp là 1.515.000 đồng, thay cho mức 1.417.000 đồng trước đây. Mức trợ cấp, phụ cấp thương tật hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh cũng được điều chỉnh tăng theo mức chuẩn mới. Các mức trợ cấp một lần được điều chỉnh tăng, riêng đối với mức trợ cấp ưu đãi hàng năm vẫn giữ nguyên. Kinh phí để đảm bảo thực hiện điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ngân sách Trung ương đảm bảo. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành việc chi trả trợ cấp, phụ cấp theo quy định mới.

Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc

Theo Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 15/08/2018, điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng nêu trên bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2018 x 1,0692. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng/tháng; đối với Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 1.910.000 đồng/tháng; các chức danh còn lại được hưởng trợ cấp 1.768.000 đồng/tháng.

Chi nhánh doanh nghiệp được phép đóng BHXH tại công ty mẹ

Tại Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017, có nội dung “chi nhánh của doanh nghiệp được lựa chọn việc đóng BHXH tại địa bàn nơi có chi nhánh hoặc đóng tại công ty mẹ” thay vì chỉ cho phép chi nhánh doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó (Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp

Ngày 21/06/2018, Bộ Tư pháp ra Thông tư 09/2018/TT-BTP, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/08/2018, quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Trong đó, các tiêu chí chung để xác định vụ việc tham gia tố tụng là thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin; vụ việc mà quan điểm người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng; trợ giúp pháp lý trong vụ việc có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau hoặc vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau; trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mức hưởng phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ

Tại Nghị định 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/08/2018, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù với mức 30% tính trên mức lương cấp bậc hàm hoặc phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng ngoài các chế độ phụ cấp khác (nếu có) khi thuộc vào các trường hợp sau: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận, bảo vệ khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam, tuần tra, canh gác tại nơi ở, nơi làm việc, khu vực trọng yếu, sự kiện đặc biệt quan trọng; giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; không giữ chức vụ có cấp bậc hàm từ Trung úy hoặc có mức lương tương đương cấp bậc hàm Trung úy trở xuống; chiến sĩ hưởng phụ cấp cấp bậc hàm. Ngoài ra, còn có mức phụ cấp đặc thù từ 15 – 25% áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của Luật Công an nhân dân và các văn bản khác có liên quan.

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ

Tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/08/2018, về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết với tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng; hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng. hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải đảm bảo một số điều kiện như phù hợp với quy hoạch; có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; thời gian liên kết tối thiểu 03 hoặc 05 năm.

Sửa đổi 05 thủ tục hành chính về quốc tịch của công dân Việt Nam

Theo Quyết định 1021 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, tháng 08/2018, sửa đổi 05 thủ tục lĩnh vực quốc tịch bao gồm thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam; thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước; thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào.

Nguồn: Tạp chí BHXH

Số lần xem: 687

TIN NÓNG

- Ngày 01/3/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo số 412/TB-BHXH về việc công bố danh sách cơsở KCB ban đầu quý 2/2019, mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: DANH MỤC\CƠ SỞ KCB TẠI TP.HCM NHẬN KCB BAN ĐẦU QUÝ 2/2019.

 

- Ngày 9/3/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 551/BHXH-KHTC về việc thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng TMCP Liên Việt (thay cho văn bản số 482/BHXH-KHTC), mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: VĂN BẢN. Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1r9mpfh26_JSHpYki4qiGCDTBmRevrtS6/view?usp=sharing

 

Xem trước video trên YouTube Phóng sự Truyền hình Nhân đạo VTV1 Ngày 14 08 2017

Xem trước video trên YouTube Phong su Truyen hinh Nhan dao VTv1 ngay 14 05 2018

 
 

Xem trước video trên YouTube Phóng sự Bảo hiểm y tế tấm thẻ vàng của người dân vtv1