Thứ ba, ngày 23/04/2019

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

11/07/2018

Ngày 10/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; cùng 63 điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố.

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Theo dự thảo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2018, cả nước có 14,08 triệu người tham gia BHXH. Trong đó gồm: 13,38 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,6% kế hoạch; 230.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 11,8 triệu người tham gia BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, đã có 81,45 triệu người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 86,9% dân số- vượt 1,7% so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn Ngành cũng đã bàn giao được 14,32 triệu sổ BHXH cho NLĐ (đạt 95,1% tổng số sổ phải bàn giao).

Cùng với đó, toàn Ngành đã giải quyết cho 59.890 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ-BNN hàng tháng (trong đó có 48.333 người hưởng chế độ hưu trí, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017); giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 403.539 người hưởng (trong đó có 346.678 người hưởng BHXH một lần, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017); giải quyết hưởng chế độ ốm đau là 3.549.054 lượt người; hưởng chế độ thai sản là 888.098 lượt người; hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 182.860 lượt người. Số lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Tổ chức chi trả cho 317.158 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 14.930 người hưởng hỗ trợ học nghề.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, nhất là thanh tra tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 6 tỉnh, thành phố. Qua đó, phát hiện 902 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc, nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 2.936 triệu đồng; 7.764 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền 11.590 triệu đồng; đề nghị các đơn vị đóng số tiền 53.226 triệu đồng do đóng sai phương thức. Trong thời gian thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã nộp được 49.519 triệu đồng. BHXH các địa phương cũng tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 2.777 đơn vị và đã yêu cầu truy đóng số tiền 44.168 triệu đồng; yêu cầu đóng 784.614 triệu đồng do đóng sai phương thức (các đơn vị đã nộp được 469.456 triệu đồng).

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo về một số nội dung trong công tác thu 

Đến ngày 30/6, BHXH Việt Nam đã hoàn thành 3/13 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và đang thực hiện 10 nhiệm vụ. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tham gia, góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng do Chính phủ và các bộ, ngành dự thảo, trong đó có các văn bản liên quan trực tiếp đến chính sách BHXH, BHYT như: Tham gia xây dựng, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương và Đề án cải cách chính sách BHXH. Phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xử lý những tồn tại, vướng mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tập trung rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH. Hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia. Nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thí điểm và phấn đấu đến năm 2020 sẽ thực hiện cấp theo quy định của Luật BHXH. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhất là đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT…

Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp

Đánh giá của BHXH Việt Nam cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng còn một số tồn tại như: Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; tình trạng trốn đóng, nợ đóng tại các địa phương vẫn còn phổ biến; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, nhất là BHXH tự nguyện. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT còn diễn ra khá phổ biến và bằng nhiều hình thức. Một số chủ SDLĐ cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ hoặc chỉ tham gia cầm chừng. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện giám định BHYT còn hạn chế, dẫn đến tình trạng lạm dụng quỹ BHYT tại một số địa phương; tình trạng chỉ định thuốc, xét nghiệm quá mức cần thiết, lập hồ sơ KCB khống để thanh toán hoặc lợi dụng chính sách thông tuyến để đi KCB nhiều lần tại nhiều cơ sở KCB...

Ông Dương Tuấn Đức- Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía bắc lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác giám định BHYT điện tử 

Về công tác thu, ông Vũ Mạnh Chữ- Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết: Đối tượng tham gia BHXH 6 tháng qua dù đạt kết quả tốt, nhưng để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cả năm, từ nay đến cuối năm số đối tượng cần khai thác tăng mới sẽ phải rất lớn (gấp 2 lần số tăng 6 tháng đầu năm) nhất là đối tượng BHXH tự nguyện. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa hoàn thành kế hoạch thu, tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ nợ đọng (nhất là tình trạng ngân sách nợ BHYT) vẫn còn. Vì vậy, theo ông Chữ, bên cạnh tăng cường thanh tra, xử lý, hằng tháng Ban Thu sẽ báo cáo lãnh đạo Ngành và trích xuất các đơn vị nợ BHXH trên 6 tháng để BHXH Việt Nam tổ chức thanh tra đột xuất hoặc giao cho BHXH các địa phương thực hiện thanh tra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như Thuế tích cực khai thác, vận động mọi người dân, NLĐ tham gia; lấy chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT và tỷ lệ nợ đọng để hằng tháng thông báo cho các địa phương đánh giá thi đua khen thưởng.

Tham gia ý kiến tại điểm cầu TP.HCM, ông Phan Văn Mến- Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết: Trong 6 tháng qua, thành phố phát triển được 61.462 người tham gia BHXH; còn đối tượng tham gia BHYT còn thiếu 2% so với Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt 85,6% người dân có thẻ BHYT; đồng thời đạt kế hoạch thu và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam giao.

Ông Mến cũng cho biết thêm, BHXH TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB, đặc biệt Sở Y tế tăng cường thanh tra công tác KCB BHYT, mời các cơ sở y tế có số chi phí KCB BHYT cao so với dự toán đến làm việc để bàn biện pháp quản lý quỹ BHYT hiệu quả. “Tuần trước, BHXH Thành phố đã phối hợp với Sở Y tế đề nghị UBND Thành phố xem xét tổ chức đấu thầu thuốc tập trung, vì hiện có 65 cơ sở KCB đấu thầu thuốc riêng lẻ, nên giá không đồng nhất. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở KCB không đẩy dữ liệu lên Cổng giám định trong ngày thì sẽ tạm thời từ chối thanh toán…”- ông Mến nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thời gian tới là phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nếu so với số liệu chia sẻ của ngành Thuế thì hiện, cả nước còn khoảng 300.000 DN chưa tham gia BHXH, nên Ban Thu cần khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn và giao BHXH các tỉnh điều tra, tổng hợp tình hình. Theo đó, với những địa phương để nợ cao, sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu; các tỉnh phải ra quyết định thanh tra đột xuất đơn vị nợ BHXH, BHYT. Với đơn vị nào sau 2 lần thanh tra, xử phạt mà không chấp hành, thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị khởi tố. Đặc biệt, Ban Thu và Ban Thực hiện chính sách BHXH cần phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi, bổ sung các quy định về đóng BHXH cho phù hợp...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh lưu ý, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, nên các địa phương phải tập trung cao độ, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo hơn nữa. Từ đó, thống kê kịp thời những đơn vị nào nợ BHXH quá hạn, đơn vị nào nợ từ 2 tháng trở lên và gắn với trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu trong giải quyết chế độ chính sách, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp...

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của Ngành tiếp tục hoàn thiện bộ quy tắc, quy trình giám định; từng bước phân cấp, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực BHYT; thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi; đào tạo và đào tạo lại đội ngũ làm công tác giám định. Khi phát hiện trục lợi, lạm dụng quỹ phải có cơ chế báo cáo, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); chỉ rõ các địa phương có giá cao bất thường và tiếp tục đấu thầu tập trung để giảm giá thuốc. Đặc biệt, các tỉnh cần chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy tình hình thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn.

“Tới đây, công tác tuyên truyền cần tiếp tục tăng cường thiết thực, cụ thể và gắn với quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên. Trong đó, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện để có cách tuyên truyền mới; mỗi cán bộ ngành BHXH sẽ là một tuyên truyền viên; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn..."- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Vũ Thu - Thanh Hằng

Nguồn: Báo BHXH

Số lần xem: 363

TIN NÓNG

- Ngày 9/3/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 551/BHXH-KHTC về việc thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng TMCP Liên Việt (thay cho văn bản số 482/BHXH-KHTC), mời các cá nhân và đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu: VĂN BẢN. Hoặc xem tại: https://drive.google.com/file/d/1r9mpfh26_JSHpYki4qiGCDTBmRevrtS6/view?usp=sharing

- Ngày 8/4/2019 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 226/BHXH-GĐ2 về việc thông báo bổ sung cơ sở KCB ban đầu và điều chỉnh mã KCB của phòng khám thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Chánh. Mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu DANH MỤC\CƠ SỞ KCB TẠI TP.HCM.

 

KHÔNG GÌ THUẬN LỢI HƠN:

Để biết thông tin cá nhân về BHXH, BHYT với dịch vụ tin nhắn gửi về 8079

(cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)