Chủ nhật, ngày 18/11/2018

TIN BẢO HIỂM Y TẾ

Người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn mới được cấp BHYT

05/07/2018

Em tôi là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Mấy năm nay, em tôi lên thành phố bán hàng thuê cho tôi. Mặc dù hộ khẩu của em tôi vẫn ở nơi ở cũ nhưng em tôi lại không được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) như trước nữa. Vậy việc không cấp thẻ BHYT cho em tôi có đúng không? Đoàn Minh Hoàng (Bắc Cạn)


Trả lời:

Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật BHYT như sau: “UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT”.

Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn đối tượng tham gia BHYT được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT là “Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Do em bạn không còn sinh sống tại khu vực đặc biệt khó khăn (dù vẫn còn hộ khẩu tại đó) cho nên không được cấp thẻ BHYT là đúng quy định.

Người lao động tại các tổ chức phi chính phủ có được tham gia BHXH bắt buộc?

Theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), các tổ chức phi chính phủ có phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động không? Có phải chỉ có những người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mới được tham gia? MINH NGỌC (Hà Nội)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 về tham gia BHXH, BHYT quy định: Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về BHYT.

Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định về đối tượng người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014 quy định về hiệu lực thi hành quy định: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, người sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc cho người lao động, cụ thể: Trước 1-1-2018 áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; từ ngày 1-1-2018 trở đi áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Nguồn: theo báo Nhân Dân

Số lần xem: 123

TIN NÓNG

- Ngày 14/11/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 2298/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở quy định thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp.

Xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 15/11/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-BHXH về việc công bố Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu quý I/2019.

Xem chi tiết tại menu DANH MỤC