Thứ sáu, ngày 22/02/2019

TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội TP.HCM: Phân cấp cho các đơn vị cấp lại, đổi thẻ BHYT

03/07/2018

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT được cấp lại, đổi thẻ BHYT trên địa bàn Thành phố mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu, kể từ ngày 01-07-2018 Bảo hiểm xã hội TP.HCM phân cấp cho đơn vị BHXH các quận, huyện và Văn phòng BHXH Thành phố thực hiện cấp lại, đổi thẻ của người chỉ tham gia BHYT tại các BHXH nơi khác trên địa bàn thành phố mà đến khai báo nộp hồ sơ tại đơn vị.  Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa có hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu.

Theo đó, về phạm vi áp dụng: Các đơn vị thực hiện cấp lại, đổi thẻ do điều chỉnh thông tin trên thẻ, đổi mã quyền lợi, thay đổi nơi khám chữa bệnh, 5 năm liên tục, mất, hỏng cho người chỉ tham gia BHYT của các khối đơn vị quản lý thu: AA, AB, AF, AG, AH, AJ, AK, AN, AQ, AS, AT, AX, AU, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BP, BO, BT, BU, BV, BX, BY được cấp thẻ theo các nhóm đối tượng: BT, CB, CC, CN, CK, CT, GD, HG, HT, HS, KC, LS, MS, PV, SV, TA, TB, TC, TE, TN, TS, XB, XD, XN, XK.

Cấp User phân quyền: Phòng Công nghệ thông tin thực hiện cấp user và phân quyền chức năng thu liên quận và sổ thẻ liên quận cho 24 BHXH quận, huyện và Phòng quản lý thu, Phòng cấp sổ thẻ, đồng thời giao cho Giám đốc BHXH các quận huyện, Trưởng phòng Quản lý thu và Trưởng phòng cấp sổ thẻ chịu trách nhiệm quản lý các user này và phân công viên chức thực hiện đúng nội dung phân cấp và đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Mỗi đơn vị được cấp user liên quận để sử dụng điều chỉnh và cấp lại thẻ của nơi khác, khi sử dụng cấp thẻ cho BHXH nơi nào thì dùng user liên quận đăng nhập vào BHXH nơi đó để thực hiện.

Ví dụ: BHXH Quận 1 được cấp user sổ thẻ liên quận: 07901_ST_LQ và user thu liên quận: 07901_TH_LQ.

Lưu ý: Các user liên quận được Phòng CNTT cấp trên hệ thống TST của 24 BHXH quận huyện và Văn phòng Thành phố, Quản trị hệ thống của 24 quận huyện không được can thiệp các user này.

Quy trình thực hiện: Trường hợp phát sinh điều chỉnh thông tin trên thẻ và cấp lại, đổi thẻ của người chỉ tham gia BHYT trên địa bàn TP.HCM, Bảo hiểm xã hội các quận huyện và Văn phòng BHXH Thành phố nơi nhận hồ sơ dùng chức năng quản lý thu của user thu liên quận và chức năng quản lý sổ thẻ của user sổ thẻ liên quận để thực hiện điều chỉnh và cấp lại thẻ BHYT của đối tượng chỉ tham gia BHYT theo đúng quy định.

Quy trình thực hiện: Cán bộ được cấp user thu liên quận: căn cứ hồ sơ cấp lại thẻ do điều chỉnh thông tin được nộp tại đơn vị thực hiện điều chỉnh dữ liệu của BHXH nơi quản lý đối tượng. Cán bộ được cấp user sổ thẻ liên quận: căn cứ hồ sơ cấp lại, đổi thẻ do đổi mã quyền lợi, thay đổi nơi khám chữa bệnh, 5 năm liên tục, mất, hỏng được nộp tại đơn vị thực hiện điều chỉnh, cấp lại và in thẻ BHYT của BHXH nơi quản lý đối tượng.

Ví dụ 1: Tại Văn phòng BHXH Thành phố nơi quản lý đối tượng, đã cấp thẻ cho ông Nguyễn Văn C mã thẻ KC2797938789789 sinh 1951, thẻ bị sai ngày tháng năm sinh. Ông C đến BHXH huyện Hóc Môn nộp hồ sơ cấp lại do thay đổi ngày tháng năm sinh là 01/05/1951. Tại BHXH Hóc Môn, dùng user thu liên quận được phân quyền để vào cơ sở dữ liệu của Văn phòng BHXH Thành phố ở đơn vị BG0001Z để điều chỉnh ngày sinh. Dùng user sổ thẻ liên quận để cấp lại và in thẻ cho ông C.

Ví dụ 2: Tại BHXH quận 3 nơi quản lý đối tượng, đã cấp thẻ cho ông Nguyễn Văn D mã thẻ GD4797936345345, thẻ bị sai dòng thời điểm đủ 5 năm liên tục. Ông D đến BHXH quận 5 nộp hồ sơ cấp lại thẻ do đổi thời gian 5 năm liên tục. Tại BHXH quận 5, dùng user sổ thẻ liên quận được phân quyền để vào cơ sở dữ liệu của BHXH quận 3 ở đơn vị BI0001C để điều chỉnh thời gian 5 năm liên tục, sau đó cấp lại và in thẻ cho ông D.

Quy trình cấp, sử dụng và quyết toán phôi thẻ BHYT:

Bước 1: Quản trị phôi cấp Thành phố thực hiện cấp cho user quản trị phôi liên quận của Văn phòng BHXH Thành phố và BHXH 24 quận, huyện (tên user: 079XX_ST_LQ) mỗi đơn vị 24.000 phôi thẻ BHYT theo thứ tự số serial tăng dần. Ví dụ: cấp 24.000 phôi thẻ có serial từ 79-00000001 đến 79-00024000 cho BHXH quận 1 theo user 07901_ST_LQ.

Bước 2: Quản trị phôi cấp Thành phố phân bổ số lượng thẻ theo serial cho từng user sổ thẻ liên quận để in thẻ cho nơi khác.

Bước 3: Đối với user sổ thẻ liên quận được quản trị phôi cấp thành phố nhập và cấp phôi trên phần mềm TST theo dãy số serial, còn khi sử dụng in thẻ chỉ cần nhập số lượng xuất phôi, không cần nhập số serial trên phiếu xuất phôi thẻ trong phần mềm TST.

Bước 4: Quyết toán phôi: hàng tháng BHXH các quận huyện và Văn Phòng BHXH Thành phố in sổ chi tiết sử dụng phôi (S06-TS) thành file excel của tất cả các user in thẻ liên quận chuyển lên FTP để đối chiếu kho phôi toàn Thành phố.

Lưu ý: - Quy trình cấp, sử dụng và quyết toán phôi thẻ BHYT chỉ áp dụng cho user sổ thẻ liên quận, còn các user in thẻ khác thực hiện quy trình quản lý phôi theo quy định của QĐ 595 đã ban hành. Tại bước 1,2 mục 4 do tại BHXH thành phố (Phòng cấp sổ thẻ) thực hiện. Yêu cầu BHXH các quận huyện và các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH thành phố (Phòng cấp sổ thẻ) để xem xét giải quyết.

Nguồn: theo báo Pháp luật và Xã hội

Số lần xem: 881

TIN NÓNG

LỊCH PHÁT SÓNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH

BHXH, BHYT, BHTN TRÊN KÊNH VTV3 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Tháng 02/2019

  • Chương trình: Khu dân cư rắc rối
  • Kênh phát sóng: VTV3-Đài truyền hình Việt Nam
  • Khung giờ phát sóng: 16h50-17h10 thứ Hai – thứ Sáu hàng tuần

Số chương trình BHXH

Ngày phát sóng

Tên tiểu phẩm

31

19/2/2019

Điều kiện hưởng lương hưu của BHXH bắt buộc (trường hợp được đóng 1 lần cho 6 tháng còn thiếu)

32

21/2/2019

Quy định về chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện

33

22/2/2019

Quy định về chế độ Hưu trí khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH tự nguyện

34

26/2/2019

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

35

27/2/2019

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

36

28/2/2019

Trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp

Kính mời các anh (chị) đón xem.