Thứ bảy, ngày 23/06/2018

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

23/08/2017

Sáng ngày 23/8/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể Đảng viên, Trưởng và Phó Trưởng phòng chưa là Đảng viên, Ban Chấp hành các Đoàn thể cơ sở các Đoàn thể trực thuộc thuộc Khối Văn phòng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viên là Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS.Đoàn Hùng Vũ Hưng-Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố phổ biến, quán triệt Nghijq uyết Trung ương 5 Khóa XII

 Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, các nội dung được nhấn mạnh như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi Đảng viên và các thành phần tham dự Hội nghị thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí minh đã nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị đã tạo sự thống nhất ý chí, hành động với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống.

Sau Hội nghị, Đảng ủy chỉ đạo tất cả các đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm vốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm,…để từ đó xây dựng tổ chức Đảng bộ BHXHTP ngày càng trong sạch, vững mạch/.

Nguyễn Thị Thủy - Nguyễn Thắm

Nguồn: BHXHTP

Số lần xem: 1077

TIN NÓNG

CHÚ Ý KHI TRUY CẬP WEBSITE MỚI:

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.

Ngoài ra: ông LÊ QUANG TOẢN - chuyên viên phòng Tuyên truyền - BHXH TP.HCM điên thoại: 0984498785 hoặc email: toanmythao@gmail.com để được hổ trợ.

BHXH TP. HỒ CHÍ MINH KẾT HỢP VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH SẢN XUẤT VÀ PHÁT SÓNG ĐỊNH KỲ LÚC 7h05 THỨ 3 CÁCH TUẦN CHƯƠNG TRÌNH "CHÍNH SÁCH ĐỜI SỐNG" TRÊN HTV7. KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐÓN XEM:

TẬP 3: BHYT VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN phát sóng lúc 7h05 ngày 19/6/2018 và phát lại lúc 7h05 ngày 26/6/2018.