(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Chốt sổ BHXH (bao gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp) 14/10/2016
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 14/10/2016
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 14/10/2016
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 14/10/2016
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 14/10/2016
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 14/10/2016
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec 14/10/2016
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/04/2016
10 PGNHS 311:Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (Áp dụng đối với trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH) 22/02/2016
11 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 14/10/2016
12 PGNHS 314: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 01/04/2016
13 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 22/02/2016
14 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 01/04/2016
15 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH hoặc không tiếp tục tham gia; hoặc chốt sổ cho trường hợp đơn vị đã giải thẻ phá sản đã tất toán thu 14/10/2016
16 PGNHS 320: Rà soát, nhập thông tin trên sổ BHXH, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu 10/04/2017
17 PGNHS 333-333a: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ 22/02/2016
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng 01/04/2016
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục 16/01/2017
20 PGNHS 403: Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin, Đơn vị có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trước khi gia hạn thẻ BHYT (tự động) 09/08/2016


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
2 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/04/2016
3 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
4 Chi tiết đính kèm mục 13 của Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 14/10/2016
5 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ BHXH của NLD đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
6 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 22/02/2016
7 Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 22/02/2016
8 Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt NN, ĐH, NH trước ngày 01/01/1995 22/02/2016
9 Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng 01 lần 01/04/2016
10 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 14/10/2016
11 Mẫu số 01: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 03/01/2017
12 Mẫu số 02a: Phiếu yêu cầu 03/01/2017
13 mẫu số 03: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH 14/10/2016
14 01-BB/GNS: Biên bản tiếp nhận sổ BHXH quá 12 tháng NLD không đến nhận tại đơn vị 01/08/2017
15 Danh sách thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2017
16 401a/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
17 401b/THE: Giấy cam kết 29/07/2016