(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1324; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả: 1204 – 1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 12/10/2015
2 PGNHS 602: Hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 12/10/2015
3 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 10/12/2015
4 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 10/12/2015
5 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 10/12/2015
6 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất; Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ BHXH tỉnh khác chuyển đến 10/12/2015
7 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Trợ cấp khu vực 01 lần; Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng 01/10/2015
8 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 10/12/2015
9 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến BHXH tỉnh, thành phố khác 12/10/2015
10 PGNHS 612: Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa xác nhận sổ BHXH 12/10/2015
11 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH; Người lao động đã giám định suy giảm khả năng lao động vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề 12/10/2015
12 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang đóng BHXH 12/10/2015
13 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 01/10/2015
14 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Trở về định cư hợp pháp; Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 12/10/2015
15 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 12/10/2015
16 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 12/10/2015
17 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 01/10/2015
18 PGNHS 623: Tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 01/10/2015
19 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã 01/10/2015
20 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 01/10/2015
21 PGNHS 626: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 12/10/2015
Các biểu mẫu - Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng.


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 01/06/2014
2 13-HSB: Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 01/06/2014
3 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/06/2014
4 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/06/2014
5 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 01/06/2014
6 Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) 01/06/2014
7 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
8 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
9 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
10 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
11 D01d-TS: Công văn đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe 08/10/2014
12 Mẫu 16B-HSB: Chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu-trợ cấphàng tháng. 01/06/2014
13 Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân 01/06/2014
14 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
15 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
16 D01-TS: Đơn đề nghị của người tham gia 20/10/2014
17 D01b-TS: Văn bản đề nghị của đơn vị 20/10/2014
18 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
19 19-CBH: Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH 12/10/2015
20 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
21 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
22 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
23 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
24 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
25 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
26 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
27 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
28 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 17/11/2014
29 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 18/11/2015
30 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
31 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
32 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
33 C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 09/11/2015
34 Giấy đề nghị giám định khả năng lao động 12/10/2015