(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 201: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 10/10/2017
2 PGNHS 202: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 10/10/2017
3 PGNHS 203: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH 10/10/2017
4 PGNHS 206: Giải quyết chế độ hưu trí 10/10/2017
5 PGNHS 207: Giải quyết chế độ tuất; Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến 10/10/2017
6 PGNHS 208: Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo CV số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH VN; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực 01 lần 10/10/2017
7 PGNHS 209: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến 10/10/2017
8 PGNHS 210: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, thành phố khác 10/10/2017
9 PGNHS 211: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa 10/10/2017
10 PGNHS 215: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng BHXH 10/10/2017
11 PGNHS 217: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 10/10/2017
12 PGNHS 220: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 10/10/2017
13 PGNHS 222: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 10/10/2017
14 PGNHS 224: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã;cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 25/12/2017
15 PGNHS 226: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 10/10/2017
16 PGNHS 227: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 10/10/2017
17 PGNHS 204: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. 30/01/2018
18 PGNHS 205: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát 30/01/2018


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
2 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
3 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
4 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
5 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
6 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
7 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 15/09/2016
8 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
9 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
10 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
11 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
12 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
13 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
14 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
15 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 06/10/2016
16 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân 15/09/2016
17 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/09/2016
18 14-HSB: Đơn đề nghị 15/09/2016
19 16-HSB: Biên bản họp của các thân nhân 15/09/2016
20 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng hưu trí 15/09/2016
21 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT 10/10/2017