(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15/12/2014
2 PGNHS 602: Hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 17/11/2014
3 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 17/11/2014
4 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 17/11/2014
5 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 17/11/2014
6 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất; Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP. 17/11/2014
7 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Trợ cấp khu vực 01 lần; Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng 17/11/2014
8 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 17/11/2014
9 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (chuyển đến hưởng tại BHXH tỉnh, thành phố khác) 17/11/2014
10 PGNHS 612: Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH 17/11/2014
11 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH 15/12/2014
12 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang làm việc 15/12/2014
13 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 15/10/2012
14 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Trở về định cư hợp pháp; Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 17/11/2014
15 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 15/12/2014
16 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 17/11/2014
17 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 17/11/2014
18 PGNHS 623: Tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 08/10/2014
19 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã 17/11/2014
20 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 08/12/2014
Các biểu mẫu - Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng.


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 01/06/2014
2 13-HSB: Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 01/06/2014
3 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/06/2014
4 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/06/2014
5 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 01/06/2014
6 Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) 01/06/2014
7 Mẫu 11A-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
8 Mẫu 11B-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
9 Biên bản điều tra tai nạn lao động 01/05/2012
10 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
11 Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (kèm theo Mẫu số: C70a-HD) 01/11/2013
12 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
13 Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK. 01/11/2013
14 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
15 D01d-TS: Công văn đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe 08/10/2014
16 Mẫu 16B-HSB: Chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu-trợ cấphàng tháng. 01/06/2014
17 Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân 01/06/2014
18 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
19 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
20 D01-TS: Đơn đề nghị của người tham gia 20/10/2014
21 D01b-TS: Văn bản đề nghị của đơn vị 20/10/2014
22 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
23 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH 20/10/2014
24 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
25 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
26 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
27 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
28 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
29 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
30 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
31 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
32 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 17/11/2014