(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Ốm đau, thai sản: 1403, 1413; Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1430; Tử tuất: 1421; Bảo hiểm thất nghiệp: 1426; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1433; Hồ sơ hưu trí: 1443. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810.
Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 18/02/2012
2 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 11/03/2013
3 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 11/03/2013
4 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 11/03/2013
5 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất 11/03/2013
6 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần 16/12/2013
7 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (chuyển đến hưởng tại BHXH tỉnh, thành phố khác) 18/02/2012
8 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ 11/03/2013
9 PGNHS 615; Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc 11/03/2013
10 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 15/10/2012
11 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: - Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; - Trở về định cư hợp pháp; - Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; - Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg. 15/10/2012
12 PGNHS 618: Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83/CP 15/10/2012
13 PGNHS 619: Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83/CP 15/10/2012
14 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH. 15/10/2012
15 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 11/03/2013
16 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu… theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg. 25/11/2013
17 PGNHS 623: tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 10/12/2013
18 Mẫu 701/...../HS Sao y bản chính; Cá nhân mượn, rút hồ sơ giới thiệu giám định y khoa. 15/05/2013
19 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 05/11/2013
20 PGNHS 602: Hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 05/11/2013
21 PGNHS 612: Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH 05/11/2013
Các biểu mẫu - Mẫu 16 - HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 - HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu 15/06/2012
2 Mẫu 09A - HSB tờ khai thân nhân 15/06/2012
3 Mẩu số 13-HSB đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 15/06/2012
4 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 15/06/2012
5 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 15/06/2012
6 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 15/06/2012
7 Mẫu 5A-HSB 15/06/2012
8 Mẫu 11A-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 15/06/2012
9 Mẫu 11B-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 15/06/2012
10 Biên bản điều tra tai nạn lao động 01/05/2012
11 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
12 Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (kèm theo Mẫu số: C70a-HD) 01/11/2013
13 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
14 Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK. 01/11/2013
15 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
16 Mẫu D01d-TS kèm theo PGNHS 623/……………/CĐBHXH 10/12/2013