(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 15/12/2014
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 15/10/2012
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 15/01/2015
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 04/03/2015
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2012
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 17/11/2014
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 17/11/2014
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 17/11/2014
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 17/11/2014
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 15/12/2014
11 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 04/03/2015
12 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 04/03/2015
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 04/03/2015
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/04/2013
Các biểu mẫu - 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
2 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
3 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
4 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
5 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Danh sách giảm người chỉ tham gia BHYT 15/10/2012
7 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
8 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
9 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
10 Mẫu VP2 Đơn giải trình về việc mượn hồ sơ người khác để tham gia BHXH 15/10/2012
11 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
12 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
13 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
14 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 29/09/2014
16 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
17 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
18 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
19 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
20 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
21 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
22 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
23 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
24 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 04/03/2015
25 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
26 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015