(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415;. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ - Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN


Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 01/11/2014
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 01/11/2014
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 01/11/2014
4 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 01/11/2014
5 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 01/11/2014
6 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 01/11/2014
7 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2012
8 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/11/2014
9 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 01/11/2014
10 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/04/2013
11 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT tự nguyện 01/11/2014
12 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 29/09/2014
Các biểu mẫu - 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học


Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012
2 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
3 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
4 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
5 Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012
6 Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
7 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
8 Mẫu D01c-TS 15/10/2012
9 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
10 Mẫu D02-TS, D02b-TS 18/07/2013
11 Mẫu D03-TS Danh sách giảm người chỉ tham gia BHYT 15/10/2012
12 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
13 Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
14 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
15 Mẫu A03-TS tờ khai tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012
16 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
17 Mẫu VP2 Đơn giải trình về việc mượn hồ sơ người khác để tham gia BHXH 15/10/2012
18 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 29/09/2014
19 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
20 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
21 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 29/09/2014
22 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 29/09/2014
23 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
24 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
25 D03-TS: Danh sách người tham gia BHYT 01/11/2014
26 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/11/2014
27 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 01/11/2014