(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ

Quy trình thực hiện (2)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện giao dịch điện tử 22/02/2016
2 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 22/02/2016

Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN (14)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh; thành phố khác đến 16/06/2016
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 23/12/2016
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 16/06/2016
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 23/12/2016
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 16/06/2016
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 20/06/2016
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa, đóng nhầm 16/06/2016
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 16/06/2016
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/10/2015
10 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 23/12/2016
11 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 01/10/2015
12 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 16/06/2016
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 16/06/2016
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/10/2015

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (18)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15/09/2016
2 PGNHS 602: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 15/09/2016
3 PGNHS 603: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH 15/09/2016
4 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 01/08/2017
5 PGNHS 605: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát 01/08/2017
6 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 15/09/2016
7 PGNHS 607: Giải quyết chế độ tuất; Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến 01/08/2017
8 PGNHS 608: Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo CV số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH VN; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực 01 lần 03/04/2017
9 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến 15/09/2016
10 PGNHS 610: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, thành phố khác 15/09/2016
11 PGNHS 611: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa 17/03/2017
12 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng BHXH 15/09/2016
13 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 15/09/2016
14 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 12/10/2015
15 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 01/10/2015
16 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã;cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 20/02/2017
17 PGNHS 626: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 12/10/2015
18 PGNHS 627: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 15/09/2016

Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT (4)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 50: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT 22/02/2016
2 PGNHS 502: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm 01/12/2015
3 PGNHS 506: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 01/10/2015
4 PGNHS 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh 01/10/2015

Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT (20)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Chốt sổ BHXH (bao gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp) 14/10/2016
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 14/10/2016
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 14/10/2016
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 14/10/2016
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 14/10/2016
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 14/10/2016
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec 14/10/2016
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 01/04/2016
10 PGNHS 311:Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (Áp dụng đối với trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH) 22/02/2016
11 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 14/10/2016
12 PGNHS 314: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 01/04/2016
13 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 22/02/2016
14 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 01/04/2016
15 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH hoặc không tiếp tục tham gia; hoặc chốt sổ cho trường hợp đơn vị đã giải thẻ phá sản đã tất toán thu 14/10/2016
16 PGNHS 320: Rà soát, nhập thông tin trên sổ BHXH, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu 10/04/2017
17 PGNHS 333-333a: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ 22/02/2016
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng 01/04/2016
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục 16/01/2017
20 PGNHS 403: Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin, Đơn vị có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trước khi gia hạn thẻ BHYT (tự động) 09/08/2016

Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội (4)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 801: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần 15/03/2017
2 PGNHS 803: Giai quyet thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố 15/03/2017
3 PGNHS 805: Quy trình quy định đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự 01/10/2015
4 PGNHS 806: Quy định khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại 15/03/2017

Thủ tục hồ sơ sao y (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 701: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ 26/09/2016

Thủ tục hồ sơ cấp GCN nghỉ việc (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 901: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho cơ sở KCB 03/04/2017

Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH 01/07/2016
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/06/2016
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015

Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/06/2016
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 01/07/2016
Các biểu mẫu
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
2 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
3 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
4 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
5 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
6 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
7 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
8 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
9 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
10 D01b-TS: Công văn đề nghị 16/06/2016
11 DK01: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/06/2016
12 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
13 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
14 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
18 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
19 TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/04/2016
20 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
21 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
22 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016
23 01/TCKT: Bản đề nghị trích chuyển KPCSSKBD 23/12/2016
24 DK 05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT 23/12/2016
25 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
26 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
27 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 595 của BHXH Việt Nam 01/09/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
2 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
3 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
4 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
5 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
6 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
7 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 15/09/2016
8 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
9 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
10 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
11 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
12 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
13 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
14 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
15 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 06/10/2016
16 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân 15/09/2016
17 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/09/2016
18 14-HSB: Đơn đề nghị 15/09/2016
19 16-HSB: Biên bản họp của các thân nhân 15/09/2016
20 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng hưu trí 15/09/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
2 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thanh toán trực tiếp 25/04/2015
3 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
4 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
5 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
8 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
2 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/04/2016
3 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
4 Chi tiết đính kèm mục 13 của Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 14/10/2016
5 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ BHXH của NLD đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
6 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 22/02/2016
7 Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 22/02/2016
8 Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt NN, ĐH, NH trước ngày 01/01/1995 22/02/2016
9 Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng 01 lần 01/04/2016
10 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 14/10/2016
11 Mẫu số 01: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 03/01/2017
12 Mẫu số 02a: Phiếu yêu cầu 03/01/2017
13 mẫu số 03: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH 14/10/2016
14 01-BB/GNS: Biên bản tiếp nhận sổ BHXH quá 12 tháng NLD không đến nhận tại đơn vị 01/08/2017
15 Danh sách thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2017
16 401a/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
17 401b/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 3-CBH: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 23/01/2015
2 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/03/2017
3 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần 15/03/2017
4 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng 15/03/2017
5 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH 15/03/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Giấy đề nghị sao y bản chính 26/09/2016
2 Mẫu số 18: Danh sách đề nghị cấp bản sao hồ sơ hưởng BHXH 26/09/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 02-GCN: Cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
2 03-GCN: Cấp bổ sung GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
3 04-GCN: Danh sách người lao động được cấp GCN nghỉ việc 03/04/2017
4 07B-GCN: Mẫu đăng ký cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
5 08-GCN: Báo cáo thay đổi thông tin cơ sở KCB 03/04/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng