(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phiếu giao nhận hồ sơ

Quy trình thực hiện (2)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện giao dịch điện tử 22/02/2016
2 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 01 cửa 22/02/2016

Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN (15)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 10/10/2017
2 PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm) 10/10/2017
3 PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) 10/10/2017
4 PGNHS 601: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
5 PGNHS 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
6 PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH 10/10/2017
7 PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị 10/10/2017
8 PGNHS 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) 10/10/2017
9 PGNHS 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT) 10/10/2017
10 PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 10/10/2017
11 PGNHS 666: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 27/11/2017
12 PGNHS 666a: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 27/11/2017
13 PGNHS 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. 28/12/2017
14 PGNHS 666b: Cấp kinh phí hỗ trợ thu BHYT và KPCSSKBĐ cho Đại lý thu BHYT Học sinh, sinh viên 28/12/2017
15 PGNHS 611: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ 10/10/2017

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (18)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 201: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 10/10/2017
2 PGNHS 202: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 10/10/2017
3 PGNHS 203: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH 10/10/2017
4 PGNHS 206: Giải quyết chế độ hưu trí 10/10/2017
5 PGNHS 207: Giải quyết chế độ tuất; Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến 10/10/2017
6 PGNHS 208: Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo CV số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH VN; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực 01 lần 10/10/2017
7 PGNHS 209: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến 10/10/2017
8 PGNHS 210: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, thành phố khác 10/10/2017
9 PGNHS 211: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa 10/10/2017
10 PGNHS 215: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng BHXH 10/10/2017
11 PGNHS 217: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 10/10/2017
12 PGNHS 220: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 10/10/2017
13 PGNHS 222: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 10/10/2017
14 PGNHS 224: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã;cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 25/12/2017
15 PGNHS 226: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề 10/10/2017
16 PGNHS 227: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 10/10/2017
17 PGNHS 204: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. 30/01/2018
18 PGNHS 205: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát 30/01/2018

Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT (4)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 50: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT 22/02/2016
2 PGNHS 502: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm 01/12/2015
3 PGNHS 506: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 01/10/2015
4 PGNHS 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh 01/10/2015

Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT (16)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng 27/11/2017
2 PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch 27/11/2017
3 PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ 27/11/2017
4 PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi; thay đổi nơi KCB; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT; đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục. Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 27/11/2017
5 PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất 27/11/2017
6 PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đơn vị chuyển sang tỉnh/TP khác; NLĐ đi làm theo HĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc), xác nhận quá trình đóng cho ngườ tham gia BHXH tự nguyện 27/11/2017
7 PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 27/11/2017
8 PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận thời gian tham gia BHYT 03 năm liên tục đối với trường hợp sử dụng thuốc Glivec 27/11/2017
9 PGNHS 624: Ghi xác nhận TG đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối TG nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 01/1995 hoặcTG đảm nhiệm chức danh trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 27/11/2017
10 PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; bổ sung hổ sơ cấp sổ BHXH cho NLĐ kỳ trước; cấp lại sổ BHXH cho NLĐ do đã nhận trợ cấp BHXH 01 lần bị thu hồi 27/11/2017
11 PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027 27/11/2017
12 PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ) 27/11/2017
13 PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH 27/11/2017
14 PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ 27/11/2017
15 PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH 27/11/2017
16 PGNHS 629: Xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp. 01/02/2018

Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội (4)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 801: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần 15/03/2017
2 PGNHS 803: Giai quyet thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố 15/03/2017
3 PGNHS 805: Quy trình quy định đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự 01/10/2015
4 PGNHS 806: Quy định khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại 15/03/2017

Thủ tục hồ sơ sao y (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 701: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ 26/09/2016

Thủ tục hồ sơ cấp GCN nghỉ việc (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 901: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho cơ sở KCB 03/04/2017

Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH 01/07/2016
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/06/2016
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015

Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT và BHTN 01/12/2015
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/06/2016
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 01/07/2016
Các biểu mẫu
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
2 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
3 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
4 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
5 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
6 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
7 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
8 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
9 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
10 D01b-TS: Công văn đề nghị 16/06/2016
11 DK01: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/06/2016
12 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
13 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
14 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
18 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
19 TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 22/02/2016
20 Phụ lục 02: Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN 22/02/2016
21 Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT 22/02/2016
22 01/TCKT: Bản đề nghị trích chuyển KPCSSKBD 23/12/2016
23 DK 05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT 23/12/2016
24 03/TCKT: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí CSSKBD 23/12/2016
25 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
26 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo QĐ 595 của BHXH Việt Nam 01/09/2017
27 D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo QĐ 595 01/09/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BH thất nghiệp 01/10/2015
2 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
3 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
4 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
5 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
6 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
7 C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 15/09/2016
8 C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề 01/10/2015
9 C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề 01/10/2015
10 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
11 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
12 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
13 Biên bản điều tra tai nạn lao động 04/07/2012
14 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
15 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 06/10/2016
16 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân 15/09/2016
17 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/09/2016
18 14-HSB: Đơn đề nghị 15/09/2016
19 16-HSB: Biên bản họp của các thân nhân 15/09/2016
20 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng hưu trí 15/09/2016
21 TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT 10/10/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
2 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thanh toán trực tiếp 25/04/2015
3 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
4 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
5 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
8 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
2 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 01/04/2016
3 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 27/11/2017
4 Chi tiết đính kèm mục 13 của Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 14/10/2016
5 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ BHXH của NLD đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 01/08/2017
6 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 22/02/2016
7 Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) 22/02/2016
8 Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt NN, ĐH, NH trước ngày 01/01/1995 22/02/2016
9 Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng 01 lần 01/04/2016
10 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 14/10/2016
11 Mẫu số 01: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội 03/01/2017
12 Mẫu số 02a: Phiếu yêu cầu 03/01/2017
13 mẫu số 03: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH 14/10/2016
14 01-BB/GNS: Biên bản tiếp nhận sổ BHXH quá 12 tháng NLD không đến nhận tại đơn vị 01/08/2017
15 Danh sách thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2017
16 401a/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
17 401b/THE: Giấy cam kết 29/07/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 3-CBH: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 23/01/2015
2 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN 15/03/2017
3 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần 15/03/2017
4 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng 15/03/2017
5 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH 15/03/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Giấy đề nghị sao y bản chính 26/09/2016
2 Mẫu số 18: Danh sách đề nghị cấp bản sao hồ sơ hưởng BHXH 26/09/2016
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 02-GCN: Cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
2 03-GCN: Cấp bổ sung GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
3 04-GCN: Danh sách người lao động được cấp GCN nghỉ việc 03/04/2017
4 07B-GCN: Mẫu đăng ký cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH 03/04/2017
5 08-GCN: Báo cáo thay đổi thông tin cơ sở KCB 03/04/2017
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng