(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ

Quy trình thực hiện (3)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện giao dịch 1 cửa 15/06/2012
2 Niêm yết thủ tục hành chính CĐBHXH 01/07/2014
3 Mẫu thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho HSSV. 01/08/2014

Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN (15)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 10/06/2015
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 15/10/2012
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 24/08/2015
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 03/04/2015
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2012
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 17/11/2014
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 17/11/2014
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 17/11/2014
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 17/11/2014
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 15/12/2014
11 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 04/03/2015
12 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 04/03/2015
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 03/04/2015
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/04/2013
15 PGNHS 112: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng trùng cho người lao động 24/08/2015

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (20)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15/12/2014
2 PGNHS 602: Hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 17/11/2014
3 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 17/11/2014
4 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 17/11/2014
5 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 17/11/2014
6 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất; Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP. 17/11/2014
7 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Trợ cấp khu vực 01 lần; Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng 17/11/2014
8 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 17/11/2014
9 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (chuyển đến hưởng tại BHXH tỉnh, thành phố khác) 17/11/2014
10 PGNHS 612: Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH 17/11/2014
11 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH 15/12/2014
12 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang làm việc 15/12/2014
13 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 15/10/2012
14 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Trở về định cư hợp pháp; Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 17/11/2014
15 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 15/12/2014
16 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 17/11/2014
17 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 17/11/2014
18 PGNHS 623: Tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 08/10/2014
19 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã 17/11/2014
20 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 08/12/2014

Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT (3)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 506/……………/CS-BHYT Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 29/09/2014
2 PGNHS 50/..CS-BHYT Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT; Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm 10/06/2015
3 PGNHS 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh 24/08/2015

Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT (22)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ) 17/11/2014
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 17/11/2014
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 10/06/2015
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 17/11/2014
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 31/12/2014
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 31/12/2014
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục 17/11/2014
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 10/06/2015
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 17/11/2014
10 PGNHS 311: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH 15/12/2014
11 PGNHS 312: Cấp sổ BHXH cho kỳ trước 17/11/2014
12 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 15/12/2014
13 PGNHS 314 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 17/11/2014
14 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 17/11/2014
15 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 17/11/2014
16 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH 15/12/2014
17 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 17/11/2014
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng. 15/12/2014
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh 24/08/2015
20 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 17/11/2014
21 PGNHS 333-333a: Giải quyết hố sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, thẻ. 18/08/2014
22 PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước 10/06/2015

Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội (7)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 801: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người đã hết thời hạn hưởng hoặc chết, không còn tên trên danh sách chi trả nhưng còn những tháng chưa nhận 24/08/2015
2 PGNHS 803: Quy trình thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố 23/01/2015
3 PGNHS 804: Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học 23/01/2015
4 PGNHS 805: Quy trình quy định đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự 23/01/2015
5 PGNHS 806: Quy định khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại 23/01/2015
6 PGNHS 807: Quy trình quy định các bước khi người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm 23/01/2015
7 PGNHS 808: Quy trình quy định khi người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác 23/01/2015

Thủ tục hồ sơ sao y (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS: 701/...../HS: Sao y bản chính; Cá nhân mượn, rút hồ sơ giới thiệu giám định y khoa. 10/06/2015

Phiếu GNHS HSSV (10)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Hợp đồng đóng BHYT 2014-2015 01/08/2014
2 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 2014-2015. 01/08/2014
3 Bảng trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học. 01/07/2013
4 Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT 01/07/2013
5 Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 2014 01/08/2014
6 Mẫu D03-TS: Danh sách HSSV tham gia BHYT 2014 01/08/2014
7 Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV 2014 01/08/2014
8 Mẫu giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu 01/08/2014
9 Mẫu hướng dẫn lập hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho HSSV. 01/08/2014
10 Phục lục Kèm theo hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. 01/08/2014

Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính Thu 01/07/2014
2 Niêm yết thủ tục hành chính Sổ, thẻ 01/07/2014
3 Niêm yết thủ tục hành chính chi trả CĐBHXH 01/07/2014
4 Niêm yết thủ tục hành chính CĐBHXH 01/07/2014
5 Niêm yết thủ tục hành chính chính sách CĐ BHYT 01/07/2014

Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính Thu 01/07/2014
2 Thủ tục hành chính Sổ, thẻ 01/07/2014
3 Niêm yết thủ tục hành chính chi trả CĐBHXH 01/07/2014
4 Niêm yết thủ tục hành chính chính sách CĐ BHYT 01/07/2014
5 Niêm yết thủ tục hành chính Thực hiện chính sách BHXH 01/07/2014
Các biểu mẫu
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
2 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
3 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
4 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
5 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
7 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
8 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
9 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
10 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
11 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
12 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
13 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 29/09/2014
14 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
15 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
18 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
19 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
20 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
21 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
22 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
23 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
24 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
25 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
26 D01-HGĐ: Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình 03/04/2015
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 01/06/2014
2 13-HSB: Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 01/06/2014
3 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/06/2014
4 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/06/2014
5 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 01/06/2014
6 Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) 01/06/2014
7 Mẫu 11A-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
8 Mẫu 11B-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
9 Biên bản điều tra tai nạn lao động 01/05/2012
10 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
11 Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (kèm theo Mẫu số: C70a-HD) 01/11/2013
12 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
13 Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK. 01/11/2013
14 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
15 D01d-TS: Công văn đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe 08/10/2014
16 Mẫu 16B-HSB: Chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu-trợ cấphàng tháng. 01/06/2014
17 Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân 01/06/2014
18 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
19 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
20 D01-TS: Đơn đề nghị của người tham gia 20/10/2014
21 D01b-TS: Văn bản đề nghị của đơn vị 20/10/2014
22 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
23 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH 20/10/2014
24 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
25 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
26 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
27 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
28 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
29 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
30 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
31 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
32 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 17/11/2014
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
2 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012
3 Mẫu 07/GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 15/10/2012
4 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
5 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
8 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
11 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thanh toán trực tiếp 25/04/2015
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 01/05/2012
2 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 01/05/2012
3 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
4 03a-DS/CLS: Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 17/11/2014
5 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
6 Mẫu 308 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 01/07/2011
7 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
8 Biễu mẫu 314/SBH đề nghị nhận lại sổ BHXH. 01/11/2013
9 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 15/09/2014
10 D01-TS: Đơn đề nghị 15/10/2012
11 D01b-TS: Công văn đề nghị 15/10/2012
12 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
13 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
14 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
15 Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của người lao động đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 10/06/2015
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 3-CBH: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 23/01/2015
2 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần 23/01/2015
3 17-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng 23/01/2015
4 18-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 23/01/2015
5 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH 23/01/2015
6 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 23/01/2015
7 21-CBH: Giấy đề nghị xác nhận chữ ký 23/01/2015
8 22-CBH: Giấy xác nhận đang đi học 23/01/2015
9 24a-CBH: Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM 23/01/2015
10 24b-CBH: Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM 23/01/2015
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Giấy đề nghị sao y bản chính (kèm PGNHS 701) 10/06/2015
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng