(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415;. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Phiếu giao nhận hồ sơ

Quy trình thực hiện (3)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện giao dịch 1 cửa 15/06/2012
2 Niêm yết thủ tục hành chính CĐBHXH 01/07/2014
3 Mẫu thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho HSSV. 01/08/2014

Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN (12)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 15/12/2014
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 15/10/2012
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 15/12/2014
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 29/09/2014
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2012
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 17/11/2014
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 17/11/2014
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 17/11/2014
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 17/11/2014
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 15/12/2014
11 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT tự nguyện 17/11/2014
12 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/04/2013

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (20)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 601: Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15/12/2014
2 PGNHS 602: Hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 17/11/2014
3 PGNHS 604: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 17/11/2014
4 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp 17/11/2014
5 PGNHS 606: Giải quyết chế độ hưu trí 17/11/2014
6 PGNHS 607: Hưởng chế độ tử tuất; Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP. 17/11/2014
7 PGNHS 608: Trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Trợ cấp khu vực 01 lần; Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng 17/11/2014
8 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 17/11/2014
9 PGNHS 610: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (chuyển đến hưởng tại BHXH tỉnh, thành phố khác) 17/11/2014
10 PGNHS 612: Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH 17/11/2014
11 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH 15/12/2014
12 PGNHS 615: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người lao động đang làm việc 15/12/2014
13 PGNHS 616: Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 15/10/2012
14 PGNHS 617: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Trở về định cư hợp pháp; Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg 17/11/2014
15 PGNHS 620: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 15/12/2014
16 PGNHS 621: Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa 17/11/2014
17 PGNHS 622: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 17/11/2014
18 PGNHS 623: Tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị 08/10/2014
19 PGNHS 624: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã 17/11/2014
20 PGNHS 625: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) cho cơ sở KCB đăng ký mới và sau lần đăng ký mới 08/12/2014

Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT (2)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 506/……………/CS-BHYT Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học 29/09/2014
2 PGNHS 50…./……………/CS-BHYT Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT. 16/04/2014

Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT (21)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ) 17/11/2014
2 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH. 17/11/2014
3 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 17/11/2014
4 PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 17/11/2014
5 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất . 15/12/2014
6 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng. 15/12/2014
7 PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục 17/11/2014
8 PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ 17/11/2014
9 PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước 17/11/2014
10 PGNHS 311: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH 15/12/2014
11 PGNHS 312: Cấp sổ BHXH cho kỳ trước 17/11/2014
12 PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã 15/12/2014
13 PGNHS 314 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH 17/11/2014
14 PGNHS 315: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH 17/11/2014
15 PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp 17/11/2014
16 PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH 15/12/2014
17 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 17/11/2014
18 PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng. 15/12/2014
19 PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh 15/12/2014
20 PGNHS 403 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin 17/11/2014
21 PGNHS 333-333a: Giải quyết hố sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, thẻ. 18/08/2014

Thủ tục hồ sơ sao y (1)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS: 701/...../HS: Sao y bản chính; Cá nhân mượn, rút hồ sơ giới thiệu giám định y khoa. 15/05/2013

Phiếu GNHS HSSV (10)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Hợp đồng đóng BHYT 2014-2015 01/08/2014
2 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 2014-2015. 01/08/2014
3 Bảng trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học. 01/07/2013
4 Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT 01/07/2013
5 Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 2014 01/08/2014
6 Mẫu D03-TS: Danh sách HSSV tham gia BHYT 2014 01/08/2014
7 Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV 2014 01/08/2014
8 Mẫu giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu 01/08/2014
9 Mẫu hướng dẫn lập hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc SKBĐ cho HSSV. 01/08/2014
10 Phục lục Kèm theo hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. 01/08/2014

Niêm yết thủ tục hành chính Quận/huyện (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính Thu 01/07/2014
2 Niêm yết thủ tục hành chính Sổ, thẻ 01/07/2014
3 Niêm yết thủ tục hành chính chi trả CĐBHXH 01/07/2014
4 Niêm yết thủ tục hành chính CĐBHXH 01/07/2014
5 Niêm yết thủ tục hành chính chính sách CĐ BHYT 01/07/2014

Niêm yết thủ tục hành chính Thành phố (5)

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính Thu 01/07/2014
2 Thủ tục hành chính Sổ, thẻ 01/07/2014
3 Niêm yết thủ tục hành chính chi trả CĐBHXH 01/07/2014
4 Niêm yết thủ tục hành chính chính sách CĐ BHYT 01/07/2014
5 Niêm yết thủ tục hành chính Thực hiện chính sách BHXH 01/07/2014
Các biểu mẫu
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
2 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
3 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
4 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
5 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Danh sách giảm người chỉ tham gia BHYT 15/10/2012
7 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
8 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
9 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
10 Mẫu VP2 Đơn giải trình về việc mượn hồ sơ người khác để tham gia BHXH 15/10/2012
11 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 29/09/2014
12 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
13 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
14 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 29/09/2014
15 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 29/09/2014
16 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
17 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
18 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
19 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
20 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 16 A- HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 01/06/2014
2 13-HSB: Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 01/06/2014
3 Mẫu số 12-HSB đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/06/2014
4 Mẫu 5B-HSB giấy xác nhận về nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/06/2014
5 Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ BHXH 1 lần 01/06/2014
6 Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) 01/06/2014
7 Mẫu 11A-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
8 Mẫu 11B-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 01/06/2014
9 Biên bản điều tra tai nạn lao động 01/05/2012
10 Biểu mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM 01/01/2010
11 Hướng dẫn lập danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (kèm theo Mẫu số: C70a-HD) 01/11/2013
12 Mẫu số 01-QĐ 52 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
13 Mẫu C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK. 01/11/2013
14 Mẫu số 02-QĐ 52 tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 25/11/2013
15 D01d-TS: Công văn đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe 08/10/2014
16 Mẫu 16B-HSB: Chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu-trợ cấphàng tháng. 01/06/2014
17 Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân 01/06/2014
18 Mẫu XNCĐ-01: Giấy đề nghị hưởng BHXH. 01/06/2014
19 Mẫu XNCĐ-02: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH có dán ảnh. 01/06/2014
20 D01-TS: Đơn đề nghị của người tham gia 20/10/2014
21 D02-TS: Danh sách đề nghị 20/10/2014
22 D01b-TS: Văn bản đề nghị của đơn vị 20/10/2014
23 XNCĐ-03: Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã 20/10/2014
24 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH 20/10/2014
25 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 20/10/2014
26 02-BHKV: Đơn xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 20/10/2014
27 03-QĐ613: Đơn đề nghị trợ cấp mai táng 20/10/2014
28 C65b-HD: Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
29 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
30 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 01/11/2014
31 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
32 02-C65: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
33 03-C65: Cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
34 04-C65: Danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/12/2014
35 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 17/11/2014
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học 29/09/2014
2 Mẫu 04/QT tổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 15/06/2012
3 Mẫu 07/GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 15/10/2012
4 Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu Danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam 15/11/2013
5 Mẫu số : 01/VTYT/TT27/2014 xây dựng vật tư y tế. 15/11/2013
6 Bảng mã Dịch vụ kỹ thuật (kèm theo TTLT 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012) 29/02/2012
7 Một số lưu ý khi lập biểu mẫu 25/06/2014
8 Bảng mã chi tiết danh mục VTYT thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 25/06/2014
9 Mã hóa dịch vụ kỹ thuật Mục C2.7 Thông tư 03 và Mục C4 Thông tư 04 26/06/2014
10 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng 29/09/2014
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 01/05/2012
2 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 01/05/2012
3 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ 01/05/2012
4 03a-DS/CLS: Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 17/11/2014
5 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
6 Mẫu 308 Giấy xác nhận đang tham gia BHXH 01/07/2011
7 Mẫu 02-GCĐ/SBH Giấy cam đoan (của người cho mượn sổ) 26/08/2013
8 Biễu mẫu 314/SBH đề nghị nhận lại sổ BHXH. 01/11/2013
9 Phụ lục hướng dẫn PGNHS 313 15/09/2014
10 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
11 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Giấy đề nghị sao y bản chính (kèm PGNHS 701) 15/05/2013
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng