Thứ ba, ngày 10/12/2019

BHXH Quận 6

Danh sách đơn vị khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ tháng 11/2018

13/11/2018

BHXH Quận 6 thông báo danh sách các đơn vị bị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( Theo danh sách đính kèm). Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ theo quy định để được mở khóa thẻ BHYT.


TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN