Thứ ba, ngày 10/12/2019

BHXH Quận 4

Danh sách đơn vị bị cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT do nợ (tháng 10/2019)

08/10/2019

Tải file để xem chi tiết.


Đơn vị đóng tiền hàng tháng theo quy định của luật BHXH, BHYT. Sau khi đơn vị đóng đủ tiền thì lập hồ sơ 611 để được cấp lại giá trị thẻ BHYT.

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN