Thứ ba, ngày 10/12/2019

BHXH Quận 1

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến lực lượng dân quân thường trực Phường Nguyễn Cư Trinh

11/09/2019

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;

Thực hiện Công văn số 2114/VP-VXTU ngày 18/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 02/09/2019, Bảo hiểm xã hội Quận 1 phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến lực lượng dân quân thường trực Phường Nguyễn Cư Trinh.

 

 

 

 

 TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN