Chủ nhật, ngày 22/09/2019

BHXH Quận 4

Thông báo rà soát trùng mã số BHXH

22/06/2019

Ngày 12/06/2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành Công văn số 1302/BHXH-QLT rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chi tiết tải file đính kèm.


Bảo hiểm xã hội Quận 4 thông báo về việc rà soát trùng mã số BHXH như sau:

Danh sách đơn vị có người tham gia trùng mã số BHXH tại http://bhxhtphcm.gov.vn/thongtin/quanhuyen/thongbao/4254

Mục đích: Mỗi cá nhân đang tham gia BHXH, BHYT có một mã số BHXH duy nhất, không trùng lặp.

Yêu cầu: Xác minh người đang tham giatồn tại” tại đơn vị. Nếu người đang tham gia mà đơn vị không có kết quả xác minh (không có lý do) thì cơ quan BHXH sẽ tự động giảm từ ngày 01/09/2019. Việc giảm thu này mà ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động thì đơn vị chịu trách nhiệm.

Nội dung thực hiện: Theo Công văn số 1302/BHXH-QLT ngày 12/06/2019 của BHXH Thành phố về việc  rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Tóm tắt các bước thực hiện:

B1: Đơn vị tải 3 file gửi qua mail của đơn vị.

 1. DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH (File excel có tên là mã đơn vị và đuôi kèm DSXM) là danh sách người tham gia tại đơn vị cần xác minh. Trong đó xác minh những người đang tham gia, người đã giảm (nếu xác minh được).
 2. DANH SÁCH CHI TIẾT TRÙNG MÃ SỐ (File excel có tên chỉ mã đơn vị) là file chi tiết người tham gia BHXH, BHYT có thông tin trùng với người ở dòng kế tiếp.
 3. MẪU TK1-TS (File pdf có tên là mã đơn vị và đuôi kèm TK) là TK1-TS in sẵn thông tin của người cần xác minh. 

B2: Chuyển thông tin trùng cho người tham gia để xác minh.

 1. Người tham gia ghi vào mục 04 phần II trong mẫu TK1-TS: Nội dung thay đổi yêu cầu “số sổ của tôi gồm: …….; số sổ không phải của tôi gồm:  ………”.
 2. Thu hồi mẫu TK1-TS của người tham gia để chuyển về Bảo hiểm xã hội Quận 4 chậm nhất ngày 12/07/2019.

B3: Đơn vị cập nhật thông tin còn thiếukết quả xác minh vào DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH.

 1. Cập nhật thông tin cá nhân ở 3 cột: số điện thoại di động, số CMND, địa chỉ liên hệ (nếu đang trống).
 2. Cập nhật kết quả xác minh (tại cột Kết quả xác minh): Ghi 1 trong 4 trường hợp: “Tồn tại”; “Trùng”; “Không tồn tại”; “ ”.
 • Tồn tại: người tham gia thực tế tồn tại. Nếu người đang tham gia mà đơn vị không có kết quả xác minh (không có lý do) thì cơ quan BHXH sẽ tự động giảm từ ngày 01/09/2019. Việc giảm thu này mà ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động thì đơn vị chịu trách nhiệm.
 • Trùng: người tham gia có nhiều 2 mã số BHXH trở lên. Nhập mã số BHXH khác vào cột ghi chú (chuyển màu cột ghi chú sang màu đen do đang ở chế độ màu trắng). Trường hợp này phải lập thủ tục hồ sơ gộp sổ theo hồ sơ 621. Chậm nhất ngày 20/7/2019 nộp toàn bộ sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ cho cơ quan BHXH để được gộp sổ BHXH về một số BHXH duy nhất. Sau thời gian trên người tham gia chưa nộp cho cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tự động gộp sổ. Mọi quyền lợi phát sinh của người tham gia bị ảnh hưởng vì không thực hiện xác minh do người tham gia chịu trách nhiệm.
 • Không tồn tại: Thực tế cá nhân không có (từ trước đến nay) tại nơi xác minh. Cơ quan BHXH sẽ giảm và thu hồi sổ BHXH (nếu có).
 • Để trống: người tham gia đã báo giảm nếu không xác minh được. Người đang tham gia không được để trống.

Chuyển file DANH SÁCH CẬP NHẬT KẾT QUẢ XÁC MINH về địa chỉ mail bhxhq4hcm@gmail.com chậm nhất ngày 30/06/2019 (không đổi tên file), chuyển danh sách có ký, đóng dấu xác nhận của đơn vị qua đường bưu điện về BHXH Quận 4 cùng mẫu TK1-TS chậm nhất ngày 12/07/2019.

Mọi thắc mắc, đơn vị vui lòng liên hệ cán bộ thu hoặc gửi câu hỏi vào mail bhxhquan4@gmail.com

TIN NÓNG

 

TỔNG HỢP LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH

 

 1.  

Phóng sự truyền hình

STT

Nội dung chương trình

Lịch phát mới

Lịch phát lại

Kênh phát sóng

 1.  

Đổi mới cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH Việt Nam (tại Sơn La - Hòa Bình)

Phát sóng: Lúc 17h05’ ngày 23/9/2019

 

VTV1

 1.  

Để nghị quyết 28 đi vào cuộc sống

Phát Thời sự 12h00’ ngày 23/9/2019

 

VTV1

 1.  

BHXH đối với bà con dân tộc

Cuối tháng 9

 

VTV5

 1.  

Chính sách hỗ trợ  của Nhà nước khi tham gia BHYT

Phát sóng: Lúc 16h45’ ngày15/9/2019

Phát lại: Lúc 05h15’ ngày 19/9/2019

VTV2

II.

Chương trình “Chuyến xe buýt kỳ thú”

STT

Nội dung chương trình

Thời gian phát sóng

Phát sóng 10h05’ thứ Bảy hàng tuần trên Kênh VTV8

Phát sóng 07h15’ thứ Bảy cách tuần

trên VTV2

 1.  

Số 4: Qua miền văn hóa Đông Sơn

Phát mới: 24/8/2019
Phát lại: 25/8/2019

Phát mới: 21/9/2019
Phát lại: 25/9/2019

 1.  

Số 5: Winner Vina - Những hành khách vui tính

Phát mới: 31/8/2019
Phát lại: 1/9/2019

Phát mới: 5/10/2019
Phát lại: 9/10/2019

 1.  

Số 6: Quảng Bình quê ta ơi

Phát mới: 7/9/2019
Phát lại: 8/9/2019

Phát mới: 19/10/2019
Phát lại: 23/10/2019

 1.  

Số 7: Bên dòng Nhật Lệ

Phát mới: 14/9/2019
Phát lại: 15/9/2019

Phát mới: 2/11/2019
Phát lại: 6/11/2019

   III.

Chương trình “Người nông dân hiện đại”

STT

Nội dung chương trình

Kênh VTV8

Kênh VTV2

 1.  

Số 4: Quảng Bình ngày mới

Phát mới: Lúc 10h05’ ngày 01/9/2019
Phát lại: Lúc 15h15’ ngày 07/9/2019

Phát mới: Lúc 17h00’ ngày 22/9/2019
Phát lại: Lúc 05h45’ ngày 23/9/2019

IV.

Chương trình “Điểm tựa an sinh xã hội”

STT

Nội dung chương trình

Phát sóng lúc 15h thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần

 1.  

- Hướng dẫn áp dụng các quy định về tội danh gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT.
- BHXH Việt Nam ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tự nguyện là cần thiết.
- Danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán thuốc và vật tư y tế.
- Quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động.

Ngày 22/9/2019

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN