Chủ nhật, ngày 23/02/2020

BHXH Quận 4

Thông báo mẫu C12-TS mới

06/06/2019

Ngày 30/5/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 618/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu "Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN".


Tải file đính kèm.

TIN NÓNG

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN