Thứ hai, ngày 18/11/2019

TTHC

TTHC liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và BHYT

30/10/2018

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

02

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

03

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú


TIN NÓNG

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị
sử dụng từ ngày 01/01/2020.
Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của 2 Phó Giám đốc BHXH TP. Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 4312/BĐHCM-KTVN về việc công bố đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của BĐHCM, kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem tại Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHTN và chuyển C12-C13

VIDEO TUYÊN TRUYỀN