Thứ sáu, ngày 24/01/2020

TTHC

TTHC liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và BHYT

30/10/2018

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

02

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

03

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú


TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN