Thủ tục hành chính ngành BHXH

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

30/10/2018

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

01

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

02

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

03

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X

04

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

X

X


TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN