Thứ bảy, ngày 07/12/2019

BHXH Quận Huyện

Bảo hiểm xã hội Huyện Củ Chi

11/01/2017

Bảo hiểm xã hội Huyện Củ Chi
Địa chỉ : Khu phố 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi.
Tổng đài: 08 38920913 - 08 37907596 - 08 37924716 - 08 37924629
Fax: 08 37.909.028
 
Ban Giám đốc:
- Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Ngọc Khuê - (số nhánh: 103)
- Phó Giám đốc phụ trách:  Ông Đào Anh Kiệt - (số nhánh: 102)
 
Bộ phận nghiệp vụ:
- TNHS: 107
- Kế toán: 113
- Chính sách: 112
- Thu, Sổ thẻ và Kiểm tra: 115
- Văn thư: 111

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN