(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Thông báo
Thông báo tạm dừng cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT để nâng cấp
[ 25/08/2017 ]


Căn cứ công văn số 494/CNTT-PM ngày 25/08/2017 của Giám đốc TT Công nghệ Thông tin BHXH Việt Nam về việc tạm dừng Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT để nâng cấp.

 

BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh như sau:

 

Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tạm dừng để nâng cấp, bắt đầu từ 20:00 giờ ngày 25/08/2017 đến 10:00 giờ ngày 26/08/2017.


Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 42 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang kế Trang cuối