(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Thông báo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin Giám định BHYT
[ 20/06/2016 ]


Kính gửi: Các cơ sở Khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 
Để đảm bảo đúng tiến độ triển khai hệ thống giám định BHYT và kết xuất dữ liệu thanh toán BHYT, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cung cấp cho các cơ sở KCB tài liệu tập huấn theo đường dẫn bên dưới:
 
 
Trân trọng,

 
 
Thông tin liên hệ:

- Phòng Công nghệ Thông tin: Hỗ trợ kết nối, truyền dữ liệu:
          Anh Huỳnh Công Thành:       0983555098, số nội bộ 1718.

- Phòng Giám định BHYT: Hỗ trợ về danh mục, file xml.....
         Anh Tiền Kiến Lượng:            0903844509
         Anh Cao Thanh Bình:             0983554463

Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 42 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang kế Trang cuối