(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Thông báo
Thông báo về thay đổi mục "Hỏi Đáp"
[ 31/05/2016 ]


Trong thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã giải đáp các vướng mắc của quý khách trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, cũng như tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, tuy nhiên, khi sự quan tâm của quý khách về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN ngày càng nhiều dẫn đến phương thức trao đổi theo cách truyền thống trở nên chậm chạp, lạc hậu và thiếu hiệu quả.

Để phục vụ tốt hơn việc giải đáp các thắc mắc của quý khách, đòi hỏi phải có một hình thức trao đổi mới phù hợp, hiệu quả và thuận lợi hơn, do đó, kể từ ngày 01/06/2016, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thử nghiệm “Diễn đàn hỏi đáp BHXH TP. Hồ Chí Minh” để thay thế cho mục “Hỏi đáp” cũ.
 
Trong thời gian thử nghiệm, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của quý khách để diễn đàn ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể truy cập vào địa chỉ sau để tham gia diễn đàn:


Trân trọng,

 


Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 41 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang kế Trang cuối