(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

hỏi đáp - thể loại: Khám chữa bệnh BHYT

thẻ BHYT

[Người hỏi: Nguyen Thi Tu Chau - Email: tuchau778@yahoo.com . 09/07/2013 03:59:26 ] Công ty duyệt cho người lao động nghỉ việc riêng không lương 6 tháng, trường hợp này khi báo off với cơ quan BHXH thì có phải thu hồi thẻ BHYT như Mục III công văn 1068/BHXH-THU ngày 16/4/2013 của BHXH TP.HCM không

Trả lời

[22/07/2013 03:31:09]

Trường hợp người lao động nghỉ việc riêng không hưởng lương thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH. Nếu người lao động có yêu cầu sử dụng thẻ BHYT thì phải thanh toán hết giá trị còn lại của thẻ.

Hiển thị từ 1 đến 20 (trong tổng số 1605 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối