(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

hỏi đáp - thể loại: Chế độ Thai sản

Biễu mẫu để thanh toán chế độ thai sản

[Người hỏi: Đặng Tấn Lộc - Email: dangtanloc1984@gmail.com . 18/04/2013 03:40:08 ]

Tôi nghe nói hồ sơ thanh toán thai sản cần có mẫu C70a-HD, nhưng tôi tìm trên trang BHXH TP.HCM không thấy, vậy BHXH có thể gửi vào đc mail của tôi mẫu này hoặc hướng dẫn tôi các quy trình để cho thai sản được hưởng khi nghỉ sinh không?

Trả lời

[18/04/2013 03:40:08]

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản là mẫu C68a-HD. Bạn vào đường dẫn http://bhxhtphcm.gov.vn/ListHoso.aspx?id=3 để lấy mẫu này. Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản gồm: bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh; DS người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản, nộp kèm phiếu giao nhận hồ sơ số 602/…CĐBHXH

Hiển thị từ 1 đến 20 (trong tổng số 2046 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối