(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

Địa chỉ: Số 22 Đường số 6, Khu phố 5, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức.

Tổng đài: 38.962.585

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        Dương Thị Tuyết Hồng – ĐT nhánh: 101

- Phó Giám đốc: Ngô Thị Minh Phúc – ĐT nhánh: 102

- Phó Giám đốc: Phan Thị Ngọc Phượng – ĐT nhánh: 103

- Phó Giám đốc: Trần Thị Ngọc Dung

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS:         104-107

- Chính sách: 108-110

- Kế toán:       111-113

- Sổ thẻ:         114-117

- Thu:             201-206