(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình

 

Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình

Địa chỉ: Số 300 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình.

Tổng đài: 39974036

Fax: 39974070

 

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        Lê Hải Hồng - (số nhánh: 101)

- Phó Giám đốc:  Đoàn Thị Mỹ Hiệp - (số nhánh: 103) 

- Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Thu Huyền - (số nhánh: 104) 

  

Bộ phận nghiệp vụ: 

Thu: 152

Cấp sổ, thẻ: 155

Chế độ BHXH: 132

Một cửa: 127

Kế toán: 113

Văn thư: 119