(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình

 

Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình

Địa chỉ: Số 300 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình.

Fax: 38.492.035   

 

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:         Vũ Hữu Bình - ĐT: (08) 3997 0041

- Phó Giám đốc:  Đoàn Thị Mỹ Hiệp - ĐT: (08) 3503 9841    

- Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Thu Huyền - ĐT: (08) 3997 0314

  

Bộ phận nghiệp vụ: 

Thu: (08) 3997 4051 - (08) 3997 4061

Cấp sổ, thẻ: (08) 3997 4065

Chế độ BHXH: (08) 3503 9841

Một cửa: (08) 3997 4036

Kế toán: (08) 3997 3948 - (08) 3997 4064 

Văn thư: (08) 3997 4064

FAX: (08) 3997 4070 

 

CNTT: (08) 6684 5592