(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân

Bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân  
Địa chỉ: Số 530 Kinh Dương Vương, Khu phố 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân.

Fax: 39.759.223

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:          Trần Văn Vân - ĐT: 37.527.156

- Phó Giám đốc:  Võ Hoàng Minh - ĐT: 37.527.028 

- Phó Giám đốc:  Võ Văn Cư

Bộ phận nghiệp vụ:

- Sổ - Kế Toán:    38.754.475

- Chính sách:       37.520.125

- Thu - Cấp Thẻ:   37.527.028