(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận 9

Bảo hiểm xã hội Quận 9
Địa chỉ: Số 442 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9.
ĐTTĐ: 37.305.165 - 37.361.736 - 37.361.737
Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Hòa –  Ext: 11
- Phó Giám đốc: Ngô Thị Minh Hoà –  Ext: 12
- Phó Giám đốc: Trần Thái Hằng –  Ext: 13

- Phó Giám đốc: Lê Quang Định –  Ext: 14
Bô phận nghiệp vụ:
- Thu: Ext: 23
- Chính sách: Ext: 41
- Cấp sổ thẻ: Ext: 32
- Kế toán: Ext: 61
- TNHS: Ext: 15