(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Bảo hiểm xã hội Quận 4

Bảo hiểm xã hội Quận 4

Địa chỉ: Số 64 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

Fax: 08 38 255 540

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:         Lưu Văn Long- ĐT: 38.255.540 - 108

- Phó Giám đốc: Phạm Văn Chi - ĐT: 38.255.540 - 112

- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng - ĐT: 38.255.540 -109

Bộ phận nghiệp vụ:

Tổng đài: 08 38 264 993 - 39 432 629

- Thu: 113 đến 118

- Chính sách: 110, 111

- Kế toán: 105 đến 107

- Sổ thẻ: 122, 123