(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Phó Giám đốc

 

1. Lưu Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố:

a) Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền; được Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố ủy quyền điều hành và giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

b) Thành viên Hội đồng giám định y khoa thành phố;

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

- Phòng nghiệp vụ: Giám định Bảo hiểm y tế 1 và Giám định Bảo hiểm y tế 2;

- Bảo hiểm xã hội quận thuộc cụm thi đua số 3, bao gồm: Quận 2; Quận 7; Quận 9; Quận 12; Quận Bình Tân và Quận Thủ Đức;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

e) Sinh hoạt với Phòng Giám định Bảo hiểm y tế 1.

2. Nguyễn Thị Thu – Phó Giám đốc BHXH Thành phố:

a) Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc những công việc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

- Phòng nghiệp vụ: Văn phòng; Khai thác và thu nợ; Quản lý thu và Cấp sổ, thẻ;

- Bảo hiểm xã hội quận thuộc cụm thi đua số 2, bao gồm: Quận 6; Quận 8; Quận Gò Vấp; Quận Phú Nhuận; Quận Tân Phú và Quận Bình Thạnh;

c) Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản của cơ quan;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

e) Sinh hoạt với Phòng Quản lý thu.

3. Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Giám đốc BHXH Thành phố:

a) Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

- Phòng nghiệp vụ: Chế độ Bảo hiểm xã hội; Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin; Tuyên truyền và Quản lý hồ sơ;

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện thuộc cụm thi đua số 4, bao gồm: Quận 4; Huyện Bình Chánh; Huyện Nhà Bè; Huyện Cần Giờ; Huyện Củ Chi và Huyện Hóc Môn;

c) Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bảo hiểm xã hội thành phố;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

          e) Sinh hoạt với Phòng Tuyên truyền.

 

Ban Giám đốc khác