(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Giám đốc

 

Ông Phan Văn Mến

Chức vụ: Giám đốc

a) Phụ trách chung đối với toàn bộ hoạt động của BHXH Thành phố;

b) Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng cơ bản, công tác thi đua khen thưởng;

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

- Phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ; Thanh tra - Kiểm tra và Kế hoạch - Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội quận thuộc cụm thi đua số 1, bao gồm: Quận 1; Quận 3; Quận 5; Quận 10; Quận 11 và Quận Tân Bình;

d) Sinh hoạt với Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công.

 

Ban Giám đốc khác