(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

Giới thiệu chung

 

Tên cơ quan: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở cơ quan: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.39979039; Fax: 08.39979010
 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/1995 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện thu chi và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động có tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố.
Ngày 24/01/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam sang BHXH Việt Nam và Ngày 06/12/2002, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Như vậy, cùng với cả nước, từ năm 2003, ngoài việc bảo đảm thực hiện các chế độ BHXH được quy định tại Chương XII Bộ Luật lao động, Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Thủ tướng, BHXH Thành phố còn đảm nhận nhiệm vụ thực hiện chế độ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định.
I- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
             1- Chức năng:
Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan thuộc Chính phủ), đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT và quản lý Quỹ BHXH, BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại Thành phố, có dấu, tài khoản riêng.
              2- Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ BHXH; cấp các loại sổ, thẻ BHXH, BHYT;
Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và tự nguyện;
Tổ chức quản lý, phát triển và lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia BHXH, BHYT;
Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có thẻ BHYT theo quy định;
Tổ chức thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT;
Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng đúng quy định;
Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chế độ kế toán, thống kê theo quy định của nhà nước, của BHXH Việt Nam và hướng dẫn BHXH cấp quận, huyện thực hiện;
Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi BHXH đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ BHXH;
Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;
Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ BHXH trên địa bàn Thành phố;
Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ BHXH, BHYT;
Tổ chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH Thành phố;
Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc BHXH thành phố theo phân cấp của BHXH Việt Nam;
Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
II- CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC
* Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Cao Văn Sang
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu
- Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Tiến
- Phó Giám đốc: Lưu Thị Thanh Huyền
*Các phòng chức năng:
* Đơn vị trực thuộc:
III- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
(Từ năm 1995 đến nay)
STT
Năm
Danh hiệu
Số Quyết định
Ngày/tháng/năm
1
1995
Bằng khen của Bộ LĐTB&XH
217/QĐ-LĐTBXH
   20/4/1995
2
1996
Bằng khen của Thủ tướng
346/QĐ-TTg
26/05/1997
3
1998
Huân chương Lao động hạng III
102KT/CTN
20/3/1999
4
2001
Cờ thi đua của BHXH Việt Nam
205/QĐ-BHXH-TDKT
18/02/2002
5
2002
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
5154/QĐ-UB
10/12/2002
6
Bằng khen của BHXH Việt Nam
131/QĐ-BHXH-TDKT
13/02/2003
7
2003
Cờ thi đua Xuất sắc của
Chính phủ
161/QĐ/TTg
13/02/2004
8
2004
Huân chương Lao động hạng II
74/2005/QĐ/CTN
17/01/2005
9
2005
Anh hùng lao động
453/2006/QĐ-CTN
06/4/2006
10
2006
Bằng khen của BHXH Việt Nam
180/QĐ-BHXH
01/02/2007
11
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
1786/QĐ-UBND
19/04/2007
12
2007
Cờ thi đua của BHXH Việt Nam
48/QĐ-BHXH
16/01/2008
13
2008
Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của UBND Thành phố HCM
986/QĐ-UBND
12/03/2009
14
Bằng khen của BHXH Việt Nam
729/QĐ-BHXH
04/02/2008
15
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
2541/QĐ-UBND
16/6/2008
16
2009
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
4482/QĐ-UBND
12/10/2010
17
2010
Bằng khen của Thủ tướng về Cải cách Hành chính.
2368/QĐ-TTg
28/12/2010
18
2011
Bằng khen của BHXH Việt Nam
100/QĐ-BHXH
09/02/2012
19
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
859/QĐ-UBND
22/02/2012
20
Bằng khen (Tập thể lao động xuất sắc) của BHXH Việt Nam
588/QĐ-BHXH
18/06/2012
21
2012
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
123/QĐ-TTg
11/01/2013
22
Bằng khen của BHXH Việt Nam
459/QĐ-BHXH
03/5/2013
23
Cờ thi đua XS của Chính phủ
862/QĐ-TTg
05/6/2013
24
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
468/QĐ-UBND
28/01/2013
25
2013
Huân chương Lao động Hạng I
2247/QĐ-CTN
19/11/2013
26
Tập thể LĐTT
37/QĐ-BHXH
06/02/2014
27
Bằng khen của UBND Thành phố HCM
1310/QĐ-UBND
19/3/2014
28
Tập thể LĐXS
356/QĐ-BHXH
22/4/2014