(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Giao Dịch Một Cửa - Biểu mẫu CĐ BHXH


Biểu mẫu CĐ BHXH

Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 11B-HSB hưởng trợ cấp thai sản 01/05/2012
2 Mẫu 11A-HSB hưởng chế độ thai sản 01/05/2012
3 Mẫu 5A-HSB 01/05/2012
4 Mẫu 14-HSB Hưởng trợ cấp BHXH 1 lần 01/05/2012
5 Mẫu 5B-HSB nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/05/2012
6 Mẫu 12-HSB đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/05/2012
7 Mẫu 13-HSB đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu/ trợ cấp BHXH háng tháng 01/05/2012
8 Mẫu 09A-HSB tờ khai nhân thân 01/05/2012
9 Mẫu 16-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu 15/10/2012
10 Giấy đề nghị sao y bản chính (kèm theo PGNHS 701) 15/05/2013