(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Giao dịch một cửa
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Quy trình thực hiện PGNHS 22/04/2018
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu D05 - TS Danh sách đăng ký người tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
2 Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012
3 Mẫu D03-TS (TE) đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
4 Mẫu D03-TS đối tượng than nhân sĩ quan Công an 15/10/2012
5 Mẫu D03-TS đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi... 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Danh sách giảm người chỉ tham gia BHYT 15/10/2012
7 Mẫu D02-TS Mẫu tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN 15/10/2012
8 Mẫu D01-TS 15/10/2012
9 Mẫu D01c-TS 15/10/2012
10 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
11 Mẫu C15a-TS giấy xác nhận 15/10/2012
12 Biên bản trả thẻ BHYT 15/10/2012
13 Mẫu A02-TS tờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
14 Mẫu C56- BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012
15 Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012
16 Mẫu 02/ĐKTN phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
17 Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012
18 Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu bhxh, BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Ban hành kèm theo Công văn số 555/BHXH-THU 15/10/2012
19 Mẫu 01C/BHYTTN tờ khai tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 11B-HSB hưởng trợ cấp thai sản 01/05/2012
2 Mẫu 11A-HSB hưởng chế độ thai sản 01/05/2012
3 Mẫu 5A-HSB 01/05/2012
4 Mẫu 14-HSB Hưởng trợ cấp BHXH 1 lần 01/05/2012
5 Mẫu 5B-HSB nghỉ việc chăm sóc con ốm 01/05/2012
6 Mẫu 12-HSB đề nghị hưởng chế độ hưu trí 01/05/2012
7 Mẫu 13-HSB đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu/ trợ cấp BHXH háng tháng 01/05/2012
8 Mẫu 09A-HSB tờ khai nhân thân 01/05/2012
9 Mẫu 16-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu 15/10/2012
10 Giấy đề nghị sao y bản chính (kèm theo PGNHS 701) 15/05/2013
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Phiếu GGNHS thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (50…./……………/CS-BHYT) 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 614: Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ 01/05/2012
2 PGNHS 609: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến 01/05/2012
3 Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH (PGNHS 620) 15/10/2012
4 PGNHS 605: Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp 01/05/2012
5 Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83/CP (PGNHS 619) 15/10/2012
6 Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: - Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; - Trở về định cư hợp pháp;...(PGNHS 617) 15/10/2012
7 Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83/CP (PGNHS 618) 15/10/2012
8 Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (PGNHS 616) 15/10/2012
9 Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc (PGNHS 615) 15/10/2012
10 Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH (PGNHS 613) 15/10/2012
11 Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH (PGNHS 612) 15/10/2012
12 Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (PGNHS 610) 15/10/2012
13 Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần (PGNHS 608) 15/10/2012
14 Hưởng chế độ tử tuất (PGNHS 607) 15/10/2012
15 Giải quyết chế độ hưu trí (PGNHS 606) 15/10/2012
16 Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (PGNHS 604) 15/10/2012
17 PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe (603/……………/CĐBHXH) 15/10/2012
18 PGNHS Hưởng trợ cấp ốm đau (601/……………/CĐBHXH) 15/10/2012
19 PGNHS Hưởng trợ cấp thai sản (602/……………/CĐBHXH) 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu (PGNHS 105) 15/10/2012
2 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (PGNHS 109) 15/10/2012
3 Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện (PGNHS 203) 15/10/2012
4 Cấp thẻ BHYT Tự nguyện (PGNHS 202) 15/10/2012
5 Đăng ký BHXH tự nguyện (PGNHS 201) 15/10/2012
6 Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức (PGNHS 108) 15/10/2012
7 Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa (PGNHS 107) 15/10/2012
8 Ngưng tham gia BHXH (PGNHS 106) 15/10/2012
9 Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên (PGNHS 104) 15/10/2012
10 PGNHSThu BHXH, BHYT bắt buộc (103/……………/THU) 15/10/2012
11 PGNHS Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (101/……………/THU) 15/10/2012
12 PGNHS Cấp thẻ BHYT bắt buộc (102/……………/THU) 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu 07/GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 mẫu số 03a-DS/CLS đề nghị cấp lại sổ BHXH 15/10/2012
2 Mẫu 06b/SBH Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN 15/10/2012
3 Mẫu 02b-XN/THE Đơn đề nghị xác nhận 15/10/2012
4 Mẫu 01-DS/XNS Danh sách đề nghị xác nhận sổ 15/10/2012
5 Mẫu 03b-DS/CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ BHYT 15/10/2012
6 Mẫu 401a/THE Giấy cam kết 15/10/2012
7 Mẫu 401b/THE Giấy cam kết 15/10/2012
8 Mẫu 03a-DS/CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH 15/10/2012
Stt Tên giao dịch Tải về Ngày áp dụng
1 Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc (PGNHS 314) 01/05/2012
2 Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin (PGNHS 403) 01/05/2012
3 Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01/1995 (PGNHS 313) 01/05/2012
4 Cấp sổ BHXH cho kỳ trước (PGNHS 312) 01/05/2012
5 Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH (PGNHS 311) 01/05/2012
6 Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước (PGNHS 310) 01/05/2012
7 Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ (PGNHS 309) 01/05/2012
8 Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) (PGNHS 308) 01/05/2012
9 Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh (PGNHS 402) 15/10/2012
10 Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất (PGNHS 307) 01/05/2012
11 Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng (PGNHS 401) 15/10/2012
12 PGNHS 321: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới) 26/08/2013
13 PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng 26/08/2013
14 PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất 26/08/2013
15 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (PGNHS 304) 15/10/2012
16 PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH. 26/08/2013
17 PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH 15/10/2012
18 PGNHS 301: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho mẫu sổ cũ). 26/08/2013