Chủ nhật, ngày 18/08/2019

Mức phạt chậm đóng BHYT

Mức phạt chậm đóng BHYT


  Từ ngày 01/01/2016 là: 1,083%/tháng

 

TIN NÓNG