Thứ bảy, ngày 22/09/2018

128/BHXH-GĐ1 V/v thông báo cơ sở KCB năm 2018 để phục vụ chuyển tuyến

128/BHXH-GĐ1 V/v thông báo cơ sở KCB năm 2018 để phục vụ chuyển tuyến

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.