Thứ sáu, ngày 20/07/2018

86/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu

86/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu

https://drive.google.com/file/d/1WKJQxNjl7vr37HFGlXTISw917fNbcJG2/view?usp=sharing

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.