Thứ bảy, ngày 20/10/2018

86 Tỉnh Vĩnh Long

86 Tỉnh Vĩnh Long

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Vĩnh Long

86

003

Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long

 

2

Vĩnh Long

86

098

Trạm Y tế Phường 1 thành phố Vĩnh Long

 

3

Vĩnh Long

86

100

Trạm Y tế Phường 3 thành phố Vĩnh Long

 

4

Vĩnh Long

86

101

Trạm Y tế Phường 4 thành phố Vĩnh Long

 

5

Vĩnh Long

86

102

Trạm Y tế Phường 5 thành phố Vĩnh Long

 

6

Vĩnh Long

86

128

TTYT thành phố Vĩnh Long

 

7

Vĩnh Long

86

004

Trạm Y tế Xã Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long

 

8

Vĩnh Long

86

005

Trạm Y tế xã Tân Hòa thành phố Vĩnh Long

 

9

Vĩnh Long

86

099

Trạm Y tế Phường 2 thành phố Vĩnh Long

 

10

Vĩnh Long

86

103

Trạm Y tế Phường 8 thành phố Vĩnh Long

 

11

Vĩnh Long

86

104

Trạm Y tế Phường 9 thành phố Vĩnh Long

 

12

Vĩnh Long

86

109

Trạm Y tế Xã Tân Hội thành phố Vĩnh Long

 

13

Vĩnh Long

86

110

Trạm Y tế Xã Trường An thành phố Vĩnh Long

 

14

Vĩnh Long

86

006

Bệnh viện đa khoa Huyện Long Hồ

 

15

Vĩnh Long

86

007

Trạm Y tế Xã Phú Quới huyện Long Hồ

 

16

Vĩnh Long

86

008

Trạm Y tế Xã Lộc Hòa huyện Long Hồ

 

17

Vĩnh Long

86

009

Trạm Y tế Xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ

 

18

Vĩnh Long

86

010

Trạm Y tế Xã Đồng Phú huyện Long Hồ

 

19

Vĩnh Long

86

011

Trạm Y tế Xã Thạnh Quới huyện Long Hồ

 

20

Vĩnh Long

86

012

Trạm Y tế Xã Hòa Ninh huyện Long Hồ

 

21

Vĩnh Long

86

013

Trạm Y tế Xã Hòa Phú huyện Long Hồ

 

22

Vĩnh Long

86

014

Trạm Y tế Xã Thanh Đức huyện Long Hồ

 

23

Vĩnh Long

86

015

Trạm Y tế Xã An Bình huyện Long Hồ

 

24

Vĩnh Long

86

016

Trạm Y tế Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ

 

25

Vĩnh Long

86

017

Trạm Y tế Xã Phước Hậu huyện Long Hồ

 

26

Vĩnh Long

86

018

Trạm Y tế Xã Long Phước huyện Long Hồ

 

27

Vĩnh Long

86

106

Trạm Y tế Xã Long An huyện Long Hồ

 

28

Vĩnh Long

86

107

Trạm Y tế Xã Phú Đức huyện Long Hồ

 

29

Vĩnh Long

86

111

Trạm Y tế thị trấn Long Hồ

 

30

Vĩnh Long

86

019

Bệnh viện đa khoa Huyện Mang Thít

 

31

Vĩnh Long

86

020

Trạm Y tế Xã Mỹ An huyện Mang Thít

 

32

Vĩnh Long

86

021

Trạm Y tế Xã Nhơn Phú huyện Mang Thít

 

33

Vĩnh Long

86

022

Trạm Y tế Xã Bình Phước huyện Mang Thít

 

34

Vĩnh Long

86

023

Trạm Y tế Xã Tân Long Hội huyện Mang Thít

 

35

Vĩnh Long

86

024

Trạm Y tế Xã Tân Long huyện Mang Thít

 

36

Vĩnh Long

86

025

Trạm Y tế Xã Tân An Hội huyện Mang Thít

 

37

Vĩnh Long

86

026

Trạm Y tế Xã Hòa Tịnh huyện Mang Thít

 

38

Vĩnh Long

86

027

Trạm Y tế Xã Mỹ Phước huyện Mang Thít

 

39

Vĩnh Long

86

028

Trạm Y tế Xã Chánh An huyện Mang Thít

 

40

Vĩnh Long

86

029

Trạm Y tế Xã An Phước huyện Mang Thít

 

41

Vĩnh Long

86

030

Trạm Y tế Xã Chánh Hội huyện Mang Thít

 

42

Vĩnh Long

86

031

Trạm Y tế Xã Long Mỹ huyện Mang Thít

 

43

Vĩnh Long

86

115

Trạm T tế thị trấn CáI Nhum huyện Mang Thít

 

44

Vĩnh Long

86

032

Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh

 

45

Vĩnh Long

86

035

Trạm Y tế phường Đông Thuận thị xã Bình Minh

 

46

Vĩnh Long

86

039

Trạm Y tế Xã Mỹ Hòa thị xã Bình Minh

 

47

Vĩnh Long

86

040

Trạm Y tế Xã Đông Thành thị xã Bình Minh

 

48

Vĩnh Long

86

043

Trạm Y tế Xã Thuận An thị xã Bình Minh

 

49

Vĩnh Long

86

048

Trạm Y tế Xã Đông Thạnh thị xã Bình Minh

 

50

Vĩnh Long

86

112

Trạm Y tế Phường Thành Phước thị xã Bình Minh

 

51

Vĩnh Long

86

129

Trạm y tế phường Cái Vồn Thị xã Bình Minh

 

52

Vĩnh Long

86

130

Trạm y tế  xã Đông Bình  thị xã Bình Minh

 

53

Vĩnh Long

86

134

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Tân  

 

54

Vĩnh Long

86

040

Trạm Y tế Xã Tân Quới huyện Bình Tân

 

55

Vĩnh Long

86

034

Trạm Y tế xã Mỹ Thuận huyện Bình Tân

 

56

Vĩnh Long

86

036

Trạm Y tế Xã Tân Lược huyện Bình Tân

 

57

Vĩnh Long

86

037

Trạm Y tế Xã Tân An Thạnh huyện Bình Tân

 

58

Vĩnh Long

86

038

Trạm Y tế Xã Tân Thành huyện Bình Tân

 

59

Vĩnh Long

86

041

Trạm y tế Xã Nguyễn Văn Thảnh huyện Bình Tân

 

60

Vĩnh Long

86

042

Trạm Y tế Xã Thành Lợi huyện Bình Tân

 

61

Vĩnh Long

86

044

Trạm Y tế Xã Tân Bình huyện Bình Tân

 

62

Vĩnh Long

86

045

Trạm Y tế Xã Tân Hưng huyện Bình Tân

 

63

Vĩnh Long

86

046

Trạm Y tế Xã Thành Trung huyện Bình Tân

 

64

Vĩnh Long

86

047

Trạm Y tế Xã Thành Đông huyện Bình Tân

 

65

Vĩnh Long

86

108

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân dân y

 

66

Vĩnh Long

86

049

TTYT huyện Tam Bình

 

67

Vĩnh Long

86

050

Trạm Y tế Xã Long Phú huyện Tam Bình

 

68

Vĩnh Long

86

051

Phòng khám đa khoa khu vực Mỹ Lộc huyện Tam Bình

 

69

Vĩnh Long

86

052

Trạm Y tế Xã Loan Mỹ huyện Tam Bình

 

70

Vĩnh Long

86

053

Trạm Y tế Xã Hòa Hiệp huyện Tam Bình

 

71

Vĩnh Long

86

054

Trạm Y tế Xã Tân Phú huyện Tam Bình

 

72

Vĩnh Long

86

055

Trạm Y tế Xã Phú Thịnh huyện Tam Bình

 

73

Vĩnh Long

86

056

Trạm Y tế Xã Song Phú huyện Tam Bình

 

74

Vĩnh Long

86

057

Trạm Y tế Xã Hậu Lộc huyện Tam Bình

 

75

Vĩnh Long

86

058

Trạm Y tế Xã Phú Lộc huyện Tam Bình

 

76

Vĩnh Long

86

059

Trạm Y tế Xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình

 

77

Vĩnh Long

86

060

Trạm Y tế Xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình

 

78

Vĩnh Long

86

061

Trạm Y tế Xã Tân Lộc huyện Tam Bình

 

79

Vĩnh Long

86

062

Trạm Y tế Xã Hoà Lộc huyện Tam Bình

 

80

Vĩnh Long

86

063

Trạm Y tế Xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình

 

81

Vĩnh Long

86

064

Trạm Y tế Xã Tường Lộc huyện Tam Bình

 

82

Vĩnh Long

86

065

Trạm Y tế Xã Bình Ninh huyện Tam Bình

 

83

Vĩnh Long

86

140

Trạm Y tế xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình

 

84

Vĩnh Long

86

117

Trạm Y tế thị trấn Tam Bình

 

85

Vĩnh Long

86

066

Bệnh viện  đa khoa Huyện Trà Ôn

 

86

Vĩnh Long

86

067

Trạm Y tế Xã Hựu Thành huyện Trà Ôn

 

87

Vĩnh Long

86

068

Trạm Y tế Xã Thới Hòa huyện Trà Ôn

 

88

Vĩnh Long

86

069

Trạm Y tế Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

 

89

Vĩnh Long

86

070

Trạm Y tế Xã Trà Côn huyện Trà Ôn

 

90

Vĩnh Long

86

071

Trạm Y tế Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn

 

91

Vĩnh Long

86

073

Trạm Y tế xã  Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn

 

92

Vĩnh Long

86

074

Trạm Y tế Xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn

 

93

Vĩnh Long

86

075

Trạm Y tế Xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn

 

94

Vĩnh Long

86

076

Trạm Y tế Xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn

 

95

Vĩnh Long

86

077

Trạm Y tế Xã Lục Sỹ Thành huyện Trà Ôn

 

96

Vĩnh Long

86

078

Trạm Y tế Xã Phú Thành huyện Trà Ôn

 

97

Vĩnh Long

86

079

Trạm Y tế Xã Thuận Thới huyện Trà Ôn

 

98

Vĩnh Long

86

121

Phòng khám đa khoa khu vực Hoà Bình huyện Trà ôn

 

99

Vĩnh Long

86

105

Trạm Y tế thị trấn trà ôn

 

100

Vĩnh Long

86

080

Bệnh viện  đa khoa Huyện  Vũng Liêm

 

101

Vĩnh Long

86

081

Trạm Y tế Xã Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm

 

102

Vĩnh Long

86

082

Trạm Y tế Xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm

 

103

Vĩnh Long

86

083

Trạm Y tế Xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm

 

104

Vĩnh Long

86

084

Trạm Y tế Xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm

 

105

Vĩnh Long

86

085

Trạm Y tế Xã Quới An huyện Vũng Liêm

 

106

Vĩnh Long

86

086

Trạm Y tế xã Quới Thiện huyện Vũng Liêm

 

107

Vĩnh Long

86

087

Trạm Y tế Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm

 

108

Vĩnh Long

86

088

Trạm Y tế Xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm

 

109

Vĩnh Long

86

089

Trạm Y tế Xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm

 

110

Vĩnh Long

86

090

Trạm Y tế Xã Trung An huyện Vũng Liêm

 

111

Vĩnh Long

86

091

Trạm Y tế Xã Trung Ngãi huyện Vũng Liêm

 

112

Vĩnh Long

86

092

Trạm Y tế Xã Trung Nghĩa huyện Vũng Liêm

 

113

Vĩnh Long

86

093

Trạm y tế  Xã Trung Thành Đông huyện Vũng Liêm

 

114

Vĩnh Long

86

094

Trạm Y tế Xã Hiếu Thuận huyện Vũng Liêm

 

115

Vĩnh Long

86

095

Trạm Y tế Xã Trung Chánh huyện Vũng Liêm

 

116

Vĩnh Long

86

096

Trạm y tế  Xã Tân Quới Trung huyện Vũng Liêm

 

117

Vĩnh Long

86

097

Trạm y tế  Xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm

 

118

Vĩnh Long

86

113

Trạm Y tế Xã Trung Thành huyện Vũng Liêm

 

119

Vĩnh Long

86

114

Trạm Y tế Xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm

 

120

Vĩnh Long

86

116

Trạm Y tế thị trấn Vũng Liêm

 

121

Vĩnh Long

86

122

Trạm Y tế Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long

 

122

Vĩnh Long

86

120

Trạm y tế Công ty TNHH Tỷ Xuân

YTCQ

123

Vĩnh Long

86

123

Trạm y tế Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến

YTCQ

124

Vĩnh Long

86

135

Phòng khám đa khoa ánh Thủy