Thứ ba, ngày 21/08/2018

86 Tỉnh Vĩnh Long

86 Tỉnh Vĩnh Long

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Vĩnh Long

86

003

Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long

 

2

Vĩnh Long

86

098

Trạm Y tế Phường 1 thành phố Vĩnh Long

 

3

Vĩnh Long

86

100

Trạm Y tế Phường 3 thành phố Vĩnh Long

 

4

Vĩnh Long

86

101

Trạm Y tế Phường 4 thành phố Vĩnh Long

 

5

Vĩnh Long

86

102

Trạm Y tế Phường 5 thành phố Vĩnh Long

 

6

Vĩnh Long

86

128

TTYT thành phố Vĩnh Long

 

7

Vĩnh Long

86

004

Trạm Y tế Xã Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long

 

8

Vĩnh Long

86

005

Trạm Y tế xã Tân Hòa thành phố Vĩnh Long

 

9

Vĩnh Long

86

099

Trạm Y tế Phường 2 thành phố Vĩnh Long

 

10

Vĩnh Long

86

103

Trạm Y tế Phường 8 thành phố Vĩnh Long

 

11

Vĩnh Long

86

104

Trạm Y tế Phường 9 thành phố Vĩnh Long

 

12

Vĩnh Long

86

109

Trạm Y tế Xã Tân Hội thành phố Vĩnh Long

 

13

Vĩnh Long

86

110

Trạm Y tế Xã Trường An thành phố Vĩnh Long

 

14

Vĩnh Long

86

006

Bệnh viện đa khoa Huyện Long Hồ

 

15

Vĩnh Long

86

007

Trạm Y tế Xã Phú Quới huyện Long Hồ

 

16

Vĩnh Long

86

008

Trạm Y tế Xã Lộc Hòa huyện Long Hồ

 

17

Vĩnh Long

86

009

Trạm Y tế Xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ

 

18

Vĩnh Long

86

010

Trạm Y tế Xã Đồng Phú huyện Long Hồ

 

19

Vĩnh Long

86

011

Trạm Y tế Xã Thạnh Quới huyện Long Hồ

 

20

Vĩnh Long

86

012

Trạm Y tế Xã Hòa Ninh huyện Long Hồ

 

21

Vĩnh Long

86

013

Trạm Y tế Xã Hòa Phú huyện Long Hồ

 

22

Vĩnh Long

86

014

Trạm Y tế Xã Thanh Đức huyện Long Hồ

 

23

Vĩnh Long

86

015

Trạm Y tế Xã An Bình huyện Long Hồ

 

24

Vĩnh Long

86

016

Trạm Y tế Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ

 

25

Vĩnh Long

86

017

Trạm Y tế Xã Phước Hậu huyện Long Hồ

 

26

Vĩnh Long

86

018

Trạm Y tế Xã Long Phước huyện Long Hồ

 

27

Vĩnh Long

86

106

Trạm Y tế Xã Long An huyện Long Hồ

 

28

Vĩnh Long

86

107

Trạm Y tế Xã Phú Đức huyện Long Hồ

 

29

Vĩnh Long

86

111

Trạm Y tế thị trấn Long Hồ

 

30

Vĩnh Long

86

019

Bệnh viện đa khoa Huyện Mang Thít

 

31

Vĩnh Long

86

020

Trạm Y tế Xã Mỹ An huyện Mang Thít

 

32

Vĩnh Long

86

021

Trạm Y tế Xã Nhơn Phú huyện Mang Thít

 

33

Vĩnh Long

86

022

Trạm Y tế Xã Bình Phước huyện Mang Thít

 

34

Vĩnh Long

86

023

Trạm Y tế Xã Tân Long Hội huyện Mang Thít

 

35

Vĩnh Long

86

024

Trạm Y tế Xã Tân Long huyện Mang Thít

 

36

Vĩnh Long

86

025

Trạm Y tế Xã Tân An Hội huyện Mang Thít

 

37

Vĩnh Long

86

026

Trạm Y tế Xã Hòa Tịnh huyện Mang Thít

 

38

Vĩnh Long

86

027

Trạm Y tế Xã Mỹ Phước huyện Mang Thít

 

39

Vĩnh Long

86

028

Trạm Y tế Xã Chánh An huyện Mang Thít

 

40

Vĩnh Long

86

029

Trạm Y tế Xã An Phước huyện Mang Thít

 

41

Vĩnh Long

86

030

Trạm Y tế Xã Chánh Hội huyện Mang Thít

 

42

Vĩnh Long

86

031

Trạm Y tế Xã Long Mỹ huyện Mang Thít

 

43

Vĩnh Long

86

115

Trạm T tế thị trấn CáI Nhum huyện Mang Thít

 

44

Vĩnh Long

86

032

Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh

 

45

Vĩnh Long

86

035

Trạm Y tế phường Đông Thuận thị xã Bình Minh

 

46

Vĩnh Long

86

039

Trạm Y tế Xã Mỹ Hòa thị xã Bình Minh

 

47

Vĩnh Long

86

040

Trạm Y tế Xã Đông Thành thị xã Bình Minh

 

48

Vĩnh Long

86

043

Trạm Y tế Xã Thuận An thị xã Bình Minh

 

49

Vĩnh Long

86

048

Trạm Y tế Xã Đông Thạnh thị xã Bình Minh

 

50

Vĩnh Long

86

112

Trạm Y tế Phường Thành Phước thị xã Bình Minh

 

51

Vĩnh Long

86

129

Trạm y tế phường Cái Vồn Thị xã Bình Minh

 

52

Vĩnh Long

86

130

Trạm y tế  xã Đông Bình  thị xã Bình Minh

 

53

Vĩnh Long

86

134

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Tân  

 

54

Vĩnh Long

86

040

Trạm Y tế Xã Tân Quới huyện Bình Tân

 

55

Vĩnh Long

86

034

Trạm Y tế xã Mỹ Thuận huyện Bình Tân

 

56

Vĩnh Long

86

036

Trạm Y tế Xã Tân Lược huyện Bình Tân

 

57

Vĩnh Long

86

037

Trạm Y tế Xã Tân An Thạnh huyện Bình Tân

 

58

Vĩnh Long

86

038

Trạm Y tế Xã Tân Thành huyện Bình Tân

 

59

Vĩnh Long

86

041

Trạm y tế Xã Nguyễn Văn Thảnh huyện Bình Tân

 

60

Vĩnh Long

86

042

Trạm Y tế Xã Thành Lợi huyện Bình Tân

 

61

Vĩnh Long

86

044

Trạm Y tế Xã Tân Bình huyện Bình Tân

 

62

Vĩnh Long

86

045

Trạm Y tế Xã Tân Hưng huyện Bình Tân

 

63

Vĩnh Long

86

046

Trạm Y tế Xã Thành Trung huyện Bình Tân

 

64

Vĩnh Long

86

047

Trạm Y tế Xã Thành Đông huyện Bình Tân

 

65

Vĩnh Long

86

108

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân dân y

 

66

Vĩnh Long

86

049

TTYT huyện Tam Bình

 

67

Vĩnh Long

86

050

Trạm Y tế Xã Long Phú huyện Tam Bình

 

68

Vĩnh Long

86

051

Phòng khám đa khoa khu vực Mỹ Lộc huyện Tam Bình

 

69

Vĩnh Long

86

052

Trạm Y tế Xã Loan Mỹ huyện Tam Bình

 

70

Vĩnh Long

86

053

Trạm Y tế Xã Hòa Hiệp huyện Tam Bình

 

71

Vĩnh Long

86

054

Trạm Y tế Xã Tân Phú huyện Tam Bình

 

72

Vĩnh Long

86

055

Trạm Y tế Xã Phú Thịnh huyện Tam Bình

 

73

Vĩnh Long

86

056

Trạm Y tế Xã Song Phú huyện Tam Bình

 

74

Vĩnh Long

86

057

Trạm Y tế Xã Hậu Lộc huyện Tam Bình

 

75

Vĩnh Long

86

058

Trạm Y tế Xã Phú Lộc huyện Tam Bình

 

76

Vĩnh Long

86

059

Trạm Y tế Xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình

 

77

Vĩnh Long

86

060

Trạm Y tế Xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình

 

78

Vĩnh Long

86

061

Trạm Y tế Xã Tân Lộc huyện Tam Bình

 

79

Vĩnh Long

86

062

Trạm Y tế Xã Hoà Lộc huyện Tam Bình

 

80

Vĩnh Long

86

063

Trạm Y tế Xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình

 

81

Vĩnh Long

86

064

Trạm Y tế Xã Tường Lộc huyện Tam Bình

 

82

Vĩnh Long

86

065

Trạm Y tế Xã Bình Ninh huyện Tam Bình

 

83

Vĩnh Long

86

140

Trạm Y tế xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình

 

84

Vĩnh Long

86

117

Trạm Y tế thị trấn Tam Bình

 

85

Vĩnh Long

86

066

Bệnh viện  đa khoa Huyện Trà Ôn

 

86

Vĩnh Long

86

067

Trạm Y tế Xã Hựu Thành huyện Trà Ôn

 

87

Vĩnh Long

86

068

Trạm Y tế Xã Thới Hòa huyện Trà Ôn

 

88

Vĩnh Long

86

069

Trạm Y tế Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

 

89

Vĩnh Long

86

070

Trạm Y tế Xã Trà Côn huyện Trà Ôn

 

90

Vĩnh Long

86

071

Trạm Y tế Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn

 

91

Vĩnh Long

86

073

Trạm Y tế xã  Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn

 

92

Vĩnh Long

86

074

Trạm Y tế Xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn

 

93

Vĩnh Long

86

075

Trạm Y tế Xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn

 

94

Vĩnh Long

86

076

Trạm Y tế Xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn

 

95

Vĩnh Long

86

077

Trạm Y tế Xã Lục Sỹ Thành huyện Trà Ôn

 

96

Vĩnh Long

86

078

Trạm Y tế Xã Phú Thành huyện Trà Ôn

 

97

Vĩnh Long

86

079

Trạm Y tế Xã Thuận Thới huyện Trà Ôn

 

98

Vĩnh Long

86

121

Phòng khám đa khoa khu vực Hoà Bình huyện Trà ôn

 

99

Vĩnh Long

86

105

Trạm Y tế thị trấn trà ôn

 

100

Vĩnh Long

86

080

Bệnh viện  đa khoa Huyện  Vũng Liêm

 

101

Vĩnh Long

86

081

Trạm Y tế Xã Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm

 

102

Vĩnh Long

86

082

Trạm Y tế Xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm

 

103

Vĩnh Long

86

083

Trạm Y tế Xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm

 

104

Vĩnh Long

86

084

Trạm Y tế Xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm

 

105

Vĩnh Long

86

085

Trạm Y tế Xã Quới An huyện Vũng Liêm

 

106

Vĩnh Long

86

086

Trạm Y tế xã Quới Thiện huyện Vũng Liêm

 

107

Vĩnh Long

86

087

Trạm Y tế Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm

 

108

Vĩnh Long

86

088

Trạm Y tế Xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm

 

109

Vĩnh Long

86

089

Trạm Y tế Xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm

 

110

Vĩnh Long

86

090

Trạm Y tế Xã Trung An huyện Vũng Liêm

 

111

Vĩnh Long

86

091

Trạm Y tế Xã Trung Ngãi huyện Vũng Liêm

 

112

Vĩnh Long

86

092

Trạm Y tế Xã Trung Nghĩa huyện Vũng Liêm

 

113

Vĩnh Long

86

093

Trạm y tế  Xã Trung Thành Đông huyện Vũng Liêm

 

114

Vĩnh Long

86

094

Trạm Y tế Xã Hiếu Thuận huyện Vũng Liêm

 

115

Vĩnh Long

86

095

Trạm Y tế Xã Trung Chánh huyện Vũng Liêm

 

116

Vĩnh Long

86

096

Trạm y tế  Xã Tân Quới Trung huyện Vũng Liêm

 

117

Vĩnh Long

86

097

Trạm y tế  Xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm

 

118

Vĩnh Long

86

113

Trạm Y tế Xã Trung Thành huyện Vũng Liêm

 

119

Vĩnh Long

86

114

Trạm Y tế Xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm

 

120

Vĩnh Long

86

116

Trạm Y tế thị trấn Vũng Liêm

 

121

Vĩnh Long

86

122

Trạm Y tế Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long

 

122

Vĩnh Long

86

120

Trạm y tế Công ty TNHH Tỷ Xuân

YTCQ

123

Vĩnh Long

86

123

Trạm y tế Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến

YTCQ

124

Vĩnh Long

86

135

Phòng khám đa khoa ánh Thủy

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.