Thứ bảy, ngày 22/09/2018

75 Tỉnh Đồng Nai

75 Tỉnh Đồng Nai

STT Tỉnh Mã tỉnh Mã BV Tên bệnh viện Ghi chú
1 Đồng Nai 75 3 Trung tâm Y tế TP Biên Hòa  
2 Đồng Nai 75 7 Trạm y tế xã Hiệp Hòa  
3 Đồng Nai 75 10 Trạm y tế xã Đại Phước  
4 Đồng Nai 75 12 Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom  
5 Đồng Nai 75 13 Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc  
6 Đồng Nai 75 14 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú  
7 Đồng Nai 75 15 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu  
8 Đồng Nai 75 16 Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu -Cơ Sở 2  
9 Đồng Nai 75 18 Phòng khám đa khoa KV Phú Lý  
10 Đồng Nai 75 19 Phòng Khám Đa Khoa KV Sông Ray  
11 Đồng Nai 75 20 Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch  
12 Đồng Nai 75 26 Trung tâm Y tế Dầu Giây  
13 Đồng Nai 75 28 Phòng khám đa khoa KV Long Phước  
14 Đồng Nai 75 29 Phòng khám đa khoa KV Phú Túc  
15 Đồng Nai 75 30 Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai  
16 Đồng Nai 75 31 Phòng Khám Đa Khoa KV Xuân Hưng  
17 Đồng Nai 75 32 Trạm y tế xã Suối Nho  
18 Đồng Nai 75 33 Trạm y tế xã Phú Ngọc  
19 Đồng Nai 75 34 Trạm y tế xã Thanh Sơn  
20 Đồng Nai 75 36 Trạm y tế xã Bình Hòa  
21 Đồng Nai 75 37 Trạm y tế xã Tân Bình  
22 Đồng Nai 75 43 Trạm y tế xã Hiếu Liêm  
23 Đồng Nai 75 47 Trạm y tế xã Vĩnh Tân  
24 Đồng Nai 75 49 Trạm y tế phường Thống Nhất  
25 Đồng Nai 75 51 Trạm y tế phường Tân Vạn  
26 Đồng Nai 75 52 Trạm y tế phường Long Bình  
27 Đồng Nai 75 53 Trạm y tế phường Tân Hiệp  
28 Đồng Nai 75 54 Trạm y tế phường Tân Biên  
29 Đồng Nai 75 55 Trạm y tế phường Tân Phong  
30 Đồng Nai 75 57 Trạm y tế phường An Bình  
31 Đồng Nai 75 59 Trạm y tế xã Hóa An  
32 Đồng Nai 75 60 Trạm y tế phường Thanh Bình  
33 Đồng Nai 75 61 Trạm y tế phường Trung Dũng  
34 Đồng Nai 75 63 Trạm y tế phường Bửu Long  
35 Đồng Nai 75 64 Trạm y tế phường Long Bình Tân  
36 Đồng Nai 75 65 Trạm y tế phường Trảng Dài  
37 Đồng Nai 75 68 Trạm y tế phường Tam Hiệp  
38 Đồng Nai 75 69 Trạm y tế phường Tam Hòa  
39 Đồng Nai 75 70 Trạm y tế phường Hố Nai  
40 Đồng Nai 75 71 Trạm y tế xã Tân Hạnh  
41 Đồng Nai 75 74 Trạm y tế xã An Hòa  
42 Đồng Nai 75 75 Trạm y tế xã Phước Tân  
43 Đồng Nai 75 76 Trạm y tế xã Tam Phước  
44 Đồng Nai 75 77 Trạm y tế xã An Phước  
45 Đồng Nai 75 78 Trạm y tế xã Long Đức  
46 Đồng Nai 75 79 Trạm y tế xã Lộc An  
47 Đồng Nai 75 80 Trạm y tế xã Bình Sơn  
48 Đồng Nai 75 81 Trạm y tế xã Bình An  
49 Đồng Nai 75 82 Trạm y tế xã Suối Trầu  
50 Đồng Nai 75 83 Trạm y tế xã Cẩm Đường  
51 Đồng Nai 75 84 Trạm y tế xã Long An  
52 Đồng Nai 75 85 Trạm y tế xã Phước Thái  
53 Đồng Nai 75 86 Trạm y tế xã Tân Hiệp  
54 Đồng Nai 75 87 Trạm y tế xã Phước Bình  
55 Đồng Nai 75 88 Trạm y tế xã Bàu Cạn  
56 Đồng Nai 75 89 Trạm y tế xã Tam An  
57 Đồng Nai 75 90 Trạm y tế thị trấn Long Thành  
58 Đồng Nai 75 91 Trạm y tế phường Xuân Hòa  
59 Đồng Nai 75 92 Trạm y tế xã Xuân Mỹ  
60 Đồng Nai 75 93 Trạm y tế xã Thừa Đức  
61 Đồng Nai 75 94 Trạm y tế xã Xuân Đường  
62 Đồng Nai 75 95 Trạm y tế xã Long Giao  
63 Đồng Nai 75 96 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ  
64 Đồng Nai 75 97 Trạm y tế xã Xuân Quế  
65 Đồng Nai 75 98 Trạm y tế xã Sông Nhạn  
66 Đồng Nai 75 99 Trạm y tế xã Hàng Gòn  
67 Đồng Nai 75 100 Trạm y tế xã Xuân Tân  
68 Đồng Nai 75 101 Trạm y tế xã Xuân Lập  
69 Đồng Nai 75 102 Trạm y tế xã Xuân Thạnh  
70 Đồng Nai 75 103 Trạm y tế xã Bàu Sen  
71 Đồng Nai 75 104 Trạm y tế xã Suối Tre  
72 Đồng Nai 75 105 Trạm y tế xã Bảo Vinh  
73 Đồng Nai 75 106 Trạm y tế xã Bảo Quang  
74 Đồng Nai 75 107 Trạm y tế xã Xuân Thiện  
75 Đồng Nai 75 108 Trạm y tế xã Bình Lộc  
76 Đồng Nai 75 109 Trạm y tế thị trấn Tân Phú  
77 Đồng Nai 75 110 Trạm y tế xã Phú Điền  
78 Đồng Nai 75 111 Trạm y tế xã Phú An  
79 Đồng Nai 75 112 Trạm y tế xã Trà Cổ  
80 Đồng Nai 75 113 Trạm y tế xã Phú Thanh  
81 Đồng Nai 75 114 Trạm y tế xã Phú Xuân  
82 Đồng Nai 75 115 Trạm y tế xã Phú Lâm  
83 Đồng Nai 75 116 Trạm y tế xã Phú Bình  
84 Đồng Nai 75 117 Trạm y tế xã Phú Sơn  
85 Đồng Nai 75 118 Trạm y tế xã Núi Tượng  
86 Đồng Nai 75 120 Trạm y tế xã Phú Lộc  
87 Đồng Nai 75 121 Trạm y tế xã Phú Thịnh  
88 Đồng Nai 75 122 Trạm y tế xã Phú Lập  
89 Đồng Nai 75 123 Trạm y tế xã Tà Lài  
90 Đồng Nai 75 124 Trạm y tế xã Thanh Sơn  
91 Đồng Nai 75 125 Trạm y tế xã Dak Lua  
92 Đồng Nai 75 126 Trạm y tế xã Phú Trung  
93 Đồng Nai 75 127 Trạm y tế xã Vĩnh Thanh  
94 Đồng Nai 75 128 Trạm y tế xã Phước Thiền  
95 Đồng Nai 75 129 Trạm y tế xã Phú Hội  
96 Đồng Nai 75 130 Trạm y tế xã Long Tân  
97 Đồng Nai 75 131 Trạm y tế xã Phú Thạnh  
98 Đồng Nai 75 132 Trạm y tế xã Phú Hữu  
99 Đồng Nai 75 133 Trạm y tế xã Phú Đông  
100 Đồng Nai 75 134 Trạm y tế xã Phước Khánh  
101 Đồng Nai 75 135 Trạm y tế xã Phước An  
102 Đồng Nai 75 136 Trạm y tế xã Long Thọ  
103 Đồng Nai 75 137 Trạm y tế xã Hiệp Phước  
104 Đồng Nai 75 138 Trạm y tế xã Long Phước  
105 Đồng Nai 75 139 Trạm y tế xã Phú Hòa  
106 Đồng Nai 75 140 Trạm y tế xã Túc Trưng  
107 Đồng Nai 75 141 Trạm y tế xã Phú Vinh  
108 Đồng Nai 75 142 Trạm y tế xã Gia Canh  
109 Đồng Nai 75 143 Trạm y tế xã Phú Tân  
110 Đồng Nai 75 144 Trạm y tế xã Phú Lợi  
111 Đồng Nai 75 145 Trạm y tế xã Ngọc Định  
112 Đồng Nai 75 146 Trạm y tế xã Phú Cường  
113 Đồng Nai 75 147 Trạm y tế xã La Ngà  
114 Đồng Nai 75 148 Trạm y tế thị trấn Gia Ray  
115 Đồng Nai 75 149 Trạm y tế xã Xuân Đông  
116 Đồng Nai 75 150 Trạm y tế xã Lang Minh  
117 Đồng Nai 75 151 Trạm y tế xã Suối Cao  
118 Đồng Nai 75 152 Trạm y tế xã Xuân Bảo  
119 Đồng Nai 75 153 Trạm y tế xã Xuân Thọ  
120 Đồng Nai 75 154 Trạm y tế xã Xuân Hòa  
121 Đồng Nai 75 155 Trạm y tế xã Xuân Tâm  
122 Đồng Nai 75 156 Trạm y tế xã Xuân Thành  
123 Đồng Nai 75 157 Trạm y tế xã Xuân Trường  
124 Đồng Nai 75 158 Trạm y tế xã Xuân Phú  
125 Đồng Nai 75 159 Trạm y tế xã Xuân Tây  
126 Đồng Nai 75 160 Trạm y tế xã Bảo Hoà  
127 Đồng Nai 75 161 Trạm y tế xã Xuân Bắc  
128 Đồng Nai 75 162 Trạm y tế xã Lâm San  
129 Đồng Nai 75 163 Trạm y tế xã Bảo Bình  
130 Đồng Nai 75 164 Trạm y tế xã  Xuân Định  
131 Đồng Nai 75 165 Phòng Khám Đa Khoa KV Cây Gáo  
132 Đồng Nai 75 166 Trạm y tế xã Lộ 25  
133 Đồng Nai 75 167 Trạm y tế xã Bàu Hàm  
134 Đồng Nai 75 168 Trạm y tế xã Thanh Bình  
135 Đồng Nai 75 169 Trạm y tế xã Cây Gáo  
136 Đồng Nai 75 171 Trạm y tế Nông trường Bình Lộc  
137 Đồng Nai 75 173 Trạm y tế Nông trường Dầu Giây  
138 Đồng Nai 75 178 Trạm y tế Nông trường Thái Hiệp Thành  
139 Đồng Nai 75 182 Trạm y tế Nông trường hàng gòn  
140 Đồng Nai 75 184 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Liên Chi  
141 Đồng Nai 75 187 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Anh Đức  
142 Đồng Nai 75 190 Trạm y tế xã Tây Hoà  
143 Đồng Nai 75 191 Trạm y tế xã Đồi 61  
144 Đồng Nai 75 192 Trạm y tế xã Hố Nai 3  
145 Đồng Nai 75 195 Trạm y tế xã Sông Thao  
146 Đồng Nai 75 196 Trạm y tế xã Sông Trầu  
147 Đồng Nai 75 197 Trạm y tế xã Bàu Hàm 2  
148 Đồng Nai 75 198 Trạm y tế xã Hưng Lộc  
149 Đồng Nai 75 199 Phòng khám đa khoa KV Thanh Sơn  
150 Đồng Nai 75 200 Trạm y tế xã Gia Tân 1  
151 Đồng Nai 75 201 Trạm y tế xã Gia Tân 2  
152 Đồng Nai 75 202 Trạm y tế xã Gia Tân 3  
153 Đồng Nai 75 203 Trạm y tế xã Gia Kiệm  
154 Đồng Nai 75 204 Trạm y tế xã Quang Trung  
155 Đồng Nai 75 205 Trạm y tế xã Bàu Trâm  
156 Đồng Nai 75 206 Trạm y tế phường Xuân Trung  
157 Đồng Nai 75 207 Trạm y tế phường Phú Bình  
158 Đồng Nai 75 208 Trạm y tế phường Xuân Bình  
159 Đồng Nai 75 209 Trạm y tế phường Xuân An  
160 Đồng Nai 75 210 Trạm y tế phường Xuân Thanh  
161 Đồng Nai 75 211 Trạm y tế xã Suối Cát  
162 Đồng Nai 75 212 Trạm y tế xã Xuân Hiệp  
163 Đồng Nai 75 215 Trạm y tế Xã Trung Hòa  
164 Đồng Nai 75 216 Trạm y tế xã An Viên  
165 Đồng Nai 75 230 Phòng khám đa khoa KV Phú Lập  
166 Đồng Nai 75 236 Phòng khám trường cao đẳng dạy nghề  8  
167 Đồng Nai 75 238 Trạm y tế phường Bửu Hòa  
168 Đồng Nai 75 240 Trạm y tế xã Nam Cát Tiên  
169 Đồng Nai 75 242 Trạm y tế xã Phú Túc  
170 Đồng Nai 75 243 Trạm y tế xã Nhân Nghĩa  
171 Đồng Nai 75 244 Trạm y tế xã Sông Ray  
172 Đồng Nai 75 246 Trạm y tế xã Xuân Hưng  
173 Đồng Nai 75 248 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Y Đức  
174 Đồng Nai 75 250 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Long Bình  
175 Đồng Nai 75 251 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Tam Đức  
176 Đồng Nai 75 252 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa ái Nghĩa Đồng Khởi  
177 Đồng Nai 75 254 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Dân Y  
178 Đồng Nai 75 255 Công ty TNHH PKĐK Nguyễn An Phúc  
179 Đồng Nai 75 256 Phòng khám đa khoa- TTYT MTLĐ Công Thưương  
180 Đồng Nai 75 257 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sinh Hậu  
181 Đồng Nai 75 258 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Hồng Phước  
182 Đồng Nai 75 259 Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Y Đức Trị An  
183 Đồng Nai 75 260 Chi nhánh 2- Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa ái Nghĩa Đồng Khởi-PKĐK ái Nghĩa Long Thành  
184 Đồng Nai 75 261 CTy TNHH Xây dựng - Y Tế Tâm An  
185 Đồng Nai 75 263 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai  
186 Đồng Nai 75 264 Công ty cổ phần thưương mại Quốc tế Sỹ Mỹ  
187 Đồng Nai 75 265 Chi nhánh Cty TNHH 1TV Huỳnh Phụng - Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Dũng  
188 Đồng Nai 75 266 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai  
189 Đồng Nai 75 267 Cty Cổ phần Phòng Khám Đa Khoa Y Sài Gòn  
190 Đồng Nai 75 268 Phòng khám đa khoa An Bình Na Sa  
191 Đồng Nai 75 269 Phòng khám đa khoa Phúc Trạch  
192 Đồng Nai 97 109 Bệnh xá trưường SQLQ2  
193 Đồng Nai 75 270 Chi nhánh 3- Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa ái Nghĩa Đồng Khởi-PKĐK ái Nghĩa Nhơn Trạch  
194 Đồng Nai 75 272 Phòng khám đa khoa Tín Đức  
195 Đồng Nai 75 273 Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế  
196 Đồng Nai 75 241 Trạm y tế thị trấn Định Quán  
197 Đồng Nai 75 274 Phòng khám đa khoa Nhi Sài Gòn (CT TNHH  BVĐK Nhi Sài Gòn chi nhánh tại Đồng Nai - Phòng khám đa khoa)  
198 Đồng Nai 75 275 Phòng khám đa khoa Tâm An 2 - Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng y tế Tâm An  
199 Đồng Nai 75 276 Công ty TNHH PKĐK Quốc tế Long Bình - ĐĐKD Phòng khám đa khoa Long Bình  
200 Đồng Nai 75 279 Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa  ái Nghĩa Biên Hòa  
201 Đồng Nai 75 277 Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 2  
202 Đồng Nai 75 278 Phòng khám đa khoa Duy Khang  
203 Đồng Nai 75 280 Phòng khám đa khoa Trung Thanh  
204 Đồng Nai 75 281 Phòng khám đa khoa ái Nghĩa Long Khánh  
205 Đồng Nai 75 285 PKĐK 115 Đại Phước  
206 Đồng Nai 75 286 PKĐK Quốc tế Long Bình  
207 Đồng Nai 75 287 Cty TNHH bệnh viện Sài Gòn Tam Phước-PKĐK  
208 Đồng Nai 75 288 PKĐK Tân Long  

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.