Thứ ba, ngày 21/08/2018

70 Tỉnh Bình Phước

70 Tỉnh Bình Phước

STT

Tỉnh

Mã tỉnh

Mã BV

Tên bệnh viện

Ghi chú

1

Bình Phước

70

001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

 

2

Bình Phước

70

002

Trung tâm y tế Huyện Hớn Quản

 

3

Bình Phước

70

003

Bệnh viện đa khoa Huyện Bù Đăng

 

4

Bình Phước

70

004

Bệnh viện đa khoa Huyện Đồng Phú

 

5

Bình Phước

70

006

Bệnh viện đa khoa Huyện Lộc Ninh

 

6

Bình Phước

70

007

Bệnh viện đa khoa Huyện Bù Đốp

 

7

Bình Phước

70

008

Bệnh viện đa khoa Huyện Chơn Thành

 

8

Bình Phước

70

009

Trung tâm y tế Thị xã Đồng Xoài

 

9

Bình Phước

70

010

Trung tâm y tế Công ty TTHH MTV Cao su Lộc Ninh

 

10

Bình Phước

70

011

Trung tâm y tế Công ty CP Cao su Đồng Phú

 

11

Bình Phước

70

012

Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

 

12

Bình Phước

70

013

Trung tâm y tế Công ty THHH MTV Cao su Phú Riềng

 

13

Bình Phước

70

030

Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước

 

14

Bình Phước

70

101

TYT xã Tân Lợi (05)

 

15

Bình Phước

70

102

TYT xã Thanh Lương (05)

 

16

Bình Phước

70

103

TYT xã Tân Khai (05)

 

17

Bình Phước

70

104

TYT xã An Khương (05)

 

18

Bình Phước

70

105

TYT xã Tân Hưng (05)

 

19

Bình Phước

70

106

TYT xã An Phú (05)

 

20

Bình Phước

70

107

TYT xã Phước An (05)

 

21

Bình Phước

70

108

TYT xã Thanh Bình (05)

 

22

Bình Phước

70

109

TYT xã Thanh An (05)

 

23

Bình Phước

70

110

TYT xã Minh Đức (05)

 

24

Bình Phước

70

111

TYT xã Đồng Nơ (05)

 

25

Bình Phước

70

112

TYT phường An Lộc (09)

 

26

Bình Phước

70

113

TYT xã Thanh Phú (09)

 

27

Bình Phước

70

114

TYT xã Tân Hiệp (05)

 

28

Bình Phước

70

201

TYT xã Minh Thành (08)

 

29

Bình Phước

70

202

TYT xã Minh Long (08)

 

30

Bình Phước

70

203

TYT xã Minh Hưng (08)

 

31

Bình Phước

70

204

TYT xã Minh Lập (08)

 

32

Bình Phước

70

205

TYT xã Tân Quan (05)

 

33

Bình Phước

70

206

TYT xã Nha Bích (08)

 

34

Bình Phước

70

207

TYT Thị trấn Chơn Thành (08)

 

35

Bình Phước

70

208

TYT xã Minh Thắng (08)

 

36

Bình Phước

70

209

TYT xã Thành Tâm (08)

 

37

Bình Phước

70

301

TYT xã Lộc Khánh (03)

 

38

Bình Phước

70

302

TYT xã Lộc Thái (03)

 

39

Bình Phước

70

303

TYT xã Lộc Tấn (03)

 

40

Bình Phước

70

304

TYT xã Lộc Thuận (03)

 

41

Bình Phước

70

305

TYT Thị trấn Lộc Ninh (03)

 

42

Bình Phước

70

307

TYT xã Lộc Quang (03)

 

43

Bình Phước

70

308

TYT xã Lộc Hưng (03)

 

44

Bình Phước

70

309

TYT xã Lộc Hiệp (03)

 

45

Bình Phước

70

310

TYT xã Lộc Thành (03)

 

46

Bình Phước

70

311

TYT xã Lộc Hòa (03)

 

47

Bình Phước

70

312

TYT xã Lộc An (03)

 

48

Bình Phước

70

313

TYT xã Lộc Điền (03)

 

49

Bình Phước

70

314

TYT xã Lộc Thiện (03)

 

50

Bình Phước

70

315

TYT xã Lộc Thịnh (03)

 

51

Bình Phước

70

316

TYT xã Lộc Thạnh (03)

 

52

Bình Phước

70

401

TYT xã Thanh Hòa (04)

 

53

Bình Phước

70

402

TYT xã Tân Tiến (04)

 

54

Bình Phước

70

403

TYT xã Thiện Hưng (04)

 

55

Bình Phước

70

404

TYT xã Tân Thành (04)

 

56

Bình Phước

70

405

TYT xã Hưng Phước (04)

 

57

Bình Phước

70

406

TYT Thị Trấn Thanh Bình (04)

 

58

Bình Phước

70

407

TYT xã Phước Thiện (04)

 

59

Bình Phước

70

502

TYT xã Long Hưng (02)

 

60

Bình Phước

70

504

TYT xã Phước Tín (10)

 

61

Bình Phước

70