Thứ bảy, ngày 19/01/2019

Mã ngành - Tên ngành

Mã ngành - Tên ngành

Mã ngành - Tên ngành nặng nhọc, độc hại


MÃ NGÀNH VÀ TÊN NGÀNH
MANGANH
TENNGANH
001
CÔNG AN NHÂN DÂN
002
PHÒNG KHÔNG - TÊN LỬA - TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
003
KHÔNG QUÂN
004
HOÁ HỌC QUÂN SỰ
005
VŨ KHÍ ĐẠN D­ỢC
006
BIÊN PHÒNG
007
BẢO VỆ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
008
BẢN ĐỒ QUÂN SỰ
009
BẢO ĐẢM QUÂN SỰ (HẬU CẦN)
010
CÔNG BINH VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ
011
HẢI QUÂN
012
PHÁO BINH
013
TĂNG - THIẾT GIÁP
014
ĐẶC CÔNG
015
TÌNH BÁO
016
B­U CHÍNH - VIỄN THÔNG
017
CHĂN NUÔI-CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM
018
CƠ KHÍ
019
CƠ KHÍ-LUYỆN KIM
020
CƠ YẾU
021
DA GIẦY, DỆT
022
D­ỢC
023
DỆT MAY
024
DỰ TRỮ QUỐC GIA
025
GIAO THÔNG VẬN TẢI
026
HOÁ CHẤT
027
HÀNG KHÔNG
028
KHAI KHOÁNG
029
KHAI THÁC MỎ
030
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
031
KHÍ T­ỢNG THUỶ VĂN
032
LUYỆN KIM
033
LÂM NGHIỆP
034
NGÂN HÀNG
035
NÔNG NGHIỆP
036
NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP
037
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
038
SÀNH SỨ, THUỶ TINH, NHỰA TẠP PHẨM, GIẤY GỖ
039
SẢN XUẤT BÁNH KẸO
040
SẢN XUẤT GIẤY
041
SẢN XUẤT GẠCH, GỐM, SỨ, ĐÁ,CÁT, SỎI, KÍNH XÂY DỰNG
042
SẢN XUẤT THUỐC LÁ
043
SẢN XUẤT XI MĂNG
044
SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MUỐI ĂN
045
THUỶ LỢI
046
THUỶ SẢN
047
THÔNG TIN
048
THÔNG TIN LIÊN LẠC
049
TH­ƠNG MẠI
050
TRỒNG TRỌT, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN
051
VĂN HOÁ-THÔNG TIN
052
VẬN TẢI
053
VỆ SINH MÔI TR­ỜNG ĐÔ THỊ
054
XÂY DỰNG (XÂY LẮP)
055
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG BẾN BÃI
056
DU LỊCH
057
Y TẾ
058
ĐIỆN
059
ĐỊA CHẤT
060
ĐỊA CHÍNH


TIN NÓNG

- Ngày 08/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 54/TB-BHXH  về việc Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 02/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 07/BHXH-CNTT gửi các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, phụ lục 08 (kèm theo TT số 56/2017/TT-BYT) và các phụ lục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 08/TB-BHXH về việc ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT. Kính mời các cá nhân, đơn vị xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 10/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 kính mời các đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.