Chủ nhật, ngày 18/08/2019

Mã ngành - Tên ngành

Mã ngành - Tên ngành

Mã ngành - Tên ngành nặng nhọc, độc hại


MÃ NGÀNH VÀ TÊN NGÀNH
MANGANH
TENNGANH
001
CÔNG AN NHÂN DÂN
002
PHÒNG KHÔNG - TÊN LỬA - TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
003
KHÔNG QUÂN
004
HOÁ HỌC QUÂN SỰ
005
VŨ KHÍ ĐẠN D­ỢC
006
BIÊN PHÒNG
007
BẢO VỆ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
008
BẢN ĐỒ QUÂN SỰ
009
BẢO ĐẢM QUÂN SỰ (HẬU CẦN)
010
CÔNG BINH VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ
011
HẢI QUÂN
012
PHÁO BINH
013
TĂNG - THIẾT GIÁP
014
ĐẶC CÔNG
015
TÌNH BÁO
016
B­U CHÍNH - VIỄN THÔNG
017
CHĂN NUÔI-CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM
018
CƠ KHÍ
019
CƠ KHÍ-LUYỆN KIM
020
CƠ YẾU
021
DA GIẦY, DỆT
022
D­ỢC
023
DỆT MAY
024
DỰ TRỮ QUỐC GIA
025
GIAO THÔNG VẬN TẢI
026
HOÁ CHẤT
027
HÀNG KHÔNG
028
KHAI KHOÁNG
029
KHAI THÁC MỎ
030
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
031
KHÍ T­ỢNG THUỶ VĂN
032
LUYỆN KIM
033
LÂM NGHIỆP
034
NGÂN HÀNG
035
NÔNG NGHIỆP
036
NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP
037
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
038
SÀNH SỨ, THUỶ TINH, NHỰA TẠP PHẨM, GIẤY GỖ
039
SẢN XUẤT BÁNH KẸO
040
SẢN XUẤT GIẤY
041
SẢN XUẤT GẠCH, GỐM, SỨ, ĐÁ,CÁT, SỎI, KÍNH XÂY DỰNG
042
SẢN XUẤT THUỐC LÁ
043
SẢN XUẤT XI MĂNG
044
SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MUỐI ĂN
045
THUỶ LỢI
046
THUỶ SẢN
047
THÔNG TIN
048
THÔNG TIN LIÊN LẠC
049
TH­ƠNG MẠI
050
TRỒNG TRỌT, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN
051
VĂN HOÁ-THÔNG TIN
052
VẬN TẢI
053
VỆ SINH MÔI TR­ỜNG ĐÔ THỊ
054
XÂY DỰNG (XÂY LẮP)
055
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG BẾN BÃI
056
DU LỊCH
057
Y TẾ
058
ĐIỆN
059
ĐỊA CHẤT
060
ĐỊA CHÍNH


TIN NÓNG