(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Danh mục

Các cơ sở KCB được cấp mẫu GCN từ 01/01/2017 (1)

Nghề nặng nhọc độc hại - Nguy hiểm (2)

Bệnh nghề nghiệp & Bệnh dài ngày (1)

Mức phạt chậm đóng BHXH - BHTN - BHYT (2)

Tỉ giá quy đổi (3)

Lương tối thiểu (2)

Mã tỉnh cấp CMND (1)

Đơn vị nợ BHXH-BHYT-BHTN (1)

Các danh mục thuộc BHYT (2)

Cơ sở nhận KCB BHYT tại các tỉnh (64)

Dịch vụ trả lương hưu qua ATM (1)

Các đơn vị đủ điều kiện cấp mẫu C65 (1)

Hướng dẫn giao dịch điện tử (1)

Khung giá dịch vụ KCB (1)

Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ (1)

Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB ban đầu (19)

danh mục địa bàn hành chính (1)

danh sách đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng HSSV năm 2018 (1)

Danh sách các tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN (1)