(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

TIN CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
TÍNH THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?
[ 19/01/2017 ]
BHXH Việt Nam vừa có công văn số 119/BHXH-CSXH trả lời ý kiến phản ánh của một số đơn vị sử dụng lao động và người lao động tại Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam về đề nghị hướng dẫn tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ghi xác nhận bổ sung trên sổ BHXH sau khi đã thu hồi nợ đóng BHTN của người sử dụng lao động để làm căn cứ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động hưởng lần tiếp theo.
TÍNH THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

 

Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật Việc làm thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, để đảm bảo quyền lơi cho người lao động, nguyên tắc đóng hưởng bảo hiểm thất nghiệp và theo quy định nêu trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động chưa được xác nhận trên Sổ bảo hiểm xã hội sau khi đã thu hồi nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động được xác định là thời gian đóng nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định./.

Số lần xem: 2227
In bài
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 159 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối