(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1324; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

DANH MỤC - Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB BĐ năm 2016
Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu Quý I/2014

PHÂN NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
NHÓM
MÃ ĐỐI TƯỢNG
Nhóm 1
DN,HX,CH,NN,TK,HC,XK,CA,TN,HD
Nhóm 2
HT,BT,MS,XB,XN,CC,CK,CB,KC,TC,HG,TQ,TA,TY,NO,TB
Nhóm 3
HN,CN
Nhóm 4
TE
Nhóm 5
LS,HS
Nhóm 6
GD,TL,XV

1.
Các cơ sở KCB tuyến trung ương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STT 
 TÊN CƠ SỞ KCB
 MÃ
KCB
 NHÓM ĐỐI TƯỢNG
 Ghi chú
 
 NHÓM 1
 NHÓM 2
 NHÓM 3
 NHÓM 4
 NHÓM 5
 NHÓM 6
 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG THÊM
 
    1
 Bệnh viện Thống Nhất 
 025
Được cấp
Không
Được cấp
Không
Được cấp
Không
học sinh, sinh viên trên 15 tuổi
 
    2
 Bệnh viện 30/4 
 011
Được cấp
Không
Được cấp
Không
Được cấp
Không
học sinh, sinh viên trên 15 tuổi
 
    3
 Bệnh viện 175 
 034
Không
Không
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Không
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Các cơ sở KCB công lập trực thuộc Sở Y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STT 
 TÊN CƠ SỞ KCB
 MÃ
KCB
 NHÓM ĐỐI TƯỢNG
 
 
 NHÓM 1
 NHÓM 2
 NHÓM 3
 NHÓM 4
 NHÓM 5
 NHÓM 6
 
 
    1
 Bệnh viện Nguyễn Trãi 
 014
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Không
Được cấp
Được cấp
học sinh, sinh viên trên 15 tuổi
 
    2
 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
 013
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
    3
 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
 030
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
    4
 Bệnh viện nhân dân 115 
 024
Không
Không
Không
Không
Không
Không
 
 
    5
 Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương 
 026
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Không
Được cấp
Được cấp
học sinh, sinh viên trên 15 tuổi
 
    6
 Bệnh viện An Bình 
 012
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
    7
 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 
 001
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
    8
 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện
 023;
044;
008
Chỉ nhận đối tượng nhân viên, hưu trí, học sinh, sinh viên ngành bưu chính viễn thông
Không
Chỉ nhận đối tượng nhân viên, hưu trí, học sinh, sinh viên ngành bưu chính viễn thông
học sinh, sinh viên trên 15 tuổi của nghành bưu chính viễn thông
 
 
    9
 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 
 036
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
   10
 Bệnh viện điều dưỡng phcn điều trị bệnh
nghề nghiệp
 020
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
   11
 Bệnh viện Quận Thủ Đức  
 037
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
 
 Trạm y tế phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức
 104
Không hạn chế
 
 
   12
 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 
 040
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
 
 Trạm y tế xã Phước Vĩnh An – H. Củ Chi
 344
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông – H. Củ Chi
 348
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Thái Mỹ – H. Củ Chi
 345
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Bình Mỹ – H. Củ Chi
 349
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Hoà Phú – H. Củ Chi
 347
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Tân An Hội – H. Củ Chi
 343
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Trung Lập Thương – H. Củ Chi
 334
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Trung Lập Hạ – H. Củ Chi
 339
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây – H. Củ Chi
 346
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Trung An – H. Củ Chi
 340
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Tân Phú Trung – H. Củ Chi
 350
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Tân Thông Hội – H. Củ Chi
 351
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Phước Thạnh – H. Củ Chi
 341
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế thị trấn Củ Chi – H. Củ Chi
 331
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm y tế xã Phước Hiệp – H. Củ Chi
 342
Không hạn chế
 
 
   13
 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn
 041
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Bà Điểm - H. Hóc Môn
 363
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Đông Thạnh - H. Hóc Môn
 355
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Nhị Bình - H. Hóc Môn
354
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Tân Hiệp - H. Hóc Môn
353
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Tân Thới Nhì - H. Hóc Môn
356
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Tân Xuân - H. Hóc Môn
359
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Thị trấn Hóc Môn - H. Hóc Môn
352
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Thới Tam Thôn - H. Hóc Môn
357
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Trung Chánh - H. Hóc Môn
361
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông - H. Hóc Môn
360
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn - H. Hóc Môn
358
Không hạn chế
 
 
 
 Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng- H. Hóc Môn
362
Không hạn chế
 
 
   14
 Bệnh viện Quận 1 
 051;
 004
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
   15
 Bệnh viện Quận 2 
 075
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
Được cấp
 
 
   16
 Bệnh viện Quận 3 
 009
Được cấp
Được cấp
Được cấp