(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1603 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1434; Hồ sơ hưu trí: 1438; Ốm đau, thai sản: 1403, 1415; Công tác chi, cấp tiền ốm đau, thai sản: 1324;  Lĩnh vực CST (08) 39.979.039: 1629. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039:  1808 - 1810. Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

DANH MỤC - Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2015
Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2014 - Đợt 2 (Áp dụng từ ngày 07/01/2014)
STT
TÊN CƠ SỞ KCB
MÃ KCB
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
NHÓM 4
NHÓM 5
NHÓM 6
GHI CHÚ
1
Phòng khám đa khoa Lê Minh Xuân
046
Chỉ nhận các đối tượng thuộc KCN Lê Minh Xuân
 
2
Bệnh viện Tân Sơn Nhất
495
Nhận mọi đối tượng
Bệnh viên tư nhân
3
Bệnh viện KS ĐK Quốc tế Vũ Anh
496
Nhận mọi đối tượng
Bệnh viên tư nhân
4
Phòng khám đa khoa Lạc Long Quân
459
Nhận mọi đối tượng
Phòng khám tư nhân
5
Phòng khám đa khoa Kiều Tiên
047
Nhận mọi đối tượng
Phòng khám tư nhân