(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

DANH MỤC - Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB BĐ năm 2016
Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2014 - Đợt 2 (Áp dụng từ ngày 07/01/2014)
STT
TÊN CƠ SỞ KCB
MÃ KCB
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
NHÓM 4
NHÓM 5
NHÓM 6
GHI CHÚ
1
Phòng khám đa khoa Lê Minh Xuân
046
Chỉ nhận các đối tượng thuộc KCN Lê Minh Xuân
 
2
Bệnh viện Tân Sơn Nhất
495
Nhận mọi đối tượng
Bệnh viên tư nhân
3
Bệnh viện KS ĐK Quốc tế Vũ Anh
496
Nhận mọi đối tượng
Bệnh viên tư nhân
4
Phòng khám đa khoa Lạc Long Quân
459
Nhận mọi đối tượng
Phòng khám tư nhân
5
Phòng khám đa khoa Kiều Tiên
047
Nhận mọi đối tượng
Phòng khám tư nhân