Thứ năm, ngày 23/01/2020

BHXH Quận 8

BHXH Quận 8

THÔNG TIN LIÊN HỆ

quan8@hochiminh.vss.gov.vn

số 9 Đường 1011 Phường 5 Quận 8 TP HCM

3.8500750 - 3.8500740 - 3.8500748 - 38506882 - 39823093

Số Nội Bộ 

* TC - KT   :   106 - 114- 115   

        Kế  toán Trưởng - 105 

*Tiếp Nhận Hồ sơ :  111-112-113

  Hoàn Trả Hồ Sơ :  110 

      Trưởng bộ Phận TN & HT Hồ Sơ - 111

* Chế Độ          :  Dinh (132) - Diễm (133) - Nhung (134)

     Trưởng bộ Phận Chế Độ : 134

* Thu : Hà Lan (120), Sáng (122), Tài (123), Hiếu (121), Oanh (124), Hạnh (125), Hải Hà (126), Phương Thảo (128) Hoàng (130)

    Trưởng bộ Phận thu: 121

* Sổ, Thẻ             :Tuấn (117) - Linh (116) - Sơn (119)

    Trưởng bộ Phận sổ thẻ : 117

 

Số Nội Bộ

 Giám Đốc : Nguyễn Văn Hoanh (máy nhánh:  101)

 PGĐ Huỳnh Thị Ngọc Dung (máy nhánh: 102)

 PGĐ Trịnh Thị Kim Vân  (máy nhánh: 104)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng Agribank CN 8 - STK: 1702.202.902.185

Ngân hàng Vietcombank CN Phú Nhuận - STK: 0921.000.778.899

Kho bạc nhà nước Quận 8   3741.0.1056712.92008 - QHNS: 1056712

Ngân hàng Viettinbank - CN8 - STK: 902.095.000005

TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN