Thứ hai, ngày 27/01/2020

BHXH Quận 5

BHXH Quận 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

quan5@hochiminh.vss.gov.vn

187 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

028-3950.8860

Số điện thoại tổng đài: 028 3950.8860

Số điện thoại đường dây nóng: 028 3853.5285

♦ Bộ phận TNHS và Trả KQ (SĐT trực tiếp: 028 3853.5958)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Nguyễn Văn Chương 028.3950.8860   201
- Nhận hồ sơ 028.3950.8860 Hạnh Phúc 202
- Trả hồ sơ        028.3950.8860 Trần Huê 204
♦ Bộ phận Thu (SĐT trực tiếp: 028 3853.5019)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Vân 

vanntn@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860   301

- Phụ trách Khai thác thu nợ

tamnt1@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Thanh Tâm 302

- Phụ trách BIBD01E, Phòng khám

thanhtn@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Ngọc Thanh 303 

- Phụ trách Phường 10,15

thuyltt1@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Thanh Thúy 304

- Phụ trách Phường 6,9

tranglnh@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Huyền Trang 305

- Phụ trách Phường 13,14

nganlt@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Lê Ngân 306

- Phụ trách Phường 1,7

ngalt@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Thúy Nga 307

- Phụ trách Phường 5,12, BHXH TN

bhxhquan5@gmail.com

028.3950.8860 Tống Tuyết 308

- Phụ trách Phường 2,3,4

trangctt@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Thu Trang  309

- Phụ trách Phường 8

thuntm@hochiminh.vss.gov.vn

028.3950.8860 Minh Thu 310

- Phụ trách Phường 11

bhxhquan5@gmail.com

028.3950.8860 Thúy Hằng 311
♦ Bộ phận Cấp sổ thẻ và kiểm tra (SĐT trực tiếp: 028 3859.4370)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Lê Anh Tú   028.3950.8860   601
- Phụ trách phường 1,2,4,10 028.3950.8860 Bùi Mai 603
- Phụ trách phường 5,7,9,13 028.3950.8860 Thủy Tiên 602
- Phụ trách phường 3,6,9,15 028.3950.8860 Tùng Lâm 604
- Phụ trách phường 8,12,11,14 028.3950.8860 Thu Trâm 605
♦ Bộ phận Chế độ chính sách BHXH (SĐT trực tiếp: 028 3857.8359)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Trần Thị Ngọc Xuân  028.3950.8860   501
- Chế độ BHXH  028.3950.8860 Thu Thủy 502
- Chế độ BHXH 028.3950.8860 Phương Thảo 503
♦ Bộ phận Kế toán (SĐT trực tiếp: 028 3853.5465)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 028.3950.8860   401
- Kế toán 028.3950.8860 Mỹ Dung 402
- Kế toán 028.3950.8860 Trần Anh 404
- Kế toán  028.3950.8860 Phương Thảo 404
♦ Bộ phận Văn Thư
- Phụ trách  028.3950.8860 Bùi Hạnh 105
♦ Bộ phận CNTT 
- Phụ trách  028.3950.8860 Ngọc Thanh 303
       

Chức vụ  Tên Số máy nhánh Quản lý
Giám Đốc Lâm Phong 101 Phụ trách chung
Phó Giám Đốc Tống Hải Âu 103 Phụ trách công tác Thu
Phó Giám Đốc Nguyễn Thụy Như Huyền 104 Phụ trách Sổ thẻ, TNHS &TKQ
 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN:
Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5