Thứ bảy, ngày 20/10/2018

BHXH Quận 5

BHXH Quận 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

quan5@hochiminh.vss.gov.vn

187 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

028-3950.8860

- Văn thư                                       (số máy nhánh 105)
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả   (số máy nhánh từ 201 đến 204)
- Quản Lý Thu                               (số máy nhánh từ 301 đến 310)
- Kế Toán                                      (số máy nhánh từ 401 đến 402)
- Chi trả                                         (số máy nhánh 404)
- Chế độ BHXH                             (số máy nhánh từ 501 đến 503)
- Sổ BHXH, thẻ BHYT                   (số máy nhánh từ 601 đến 606)
 

- Giám Đốc:          Ông Lâm Phong  
- Phó Giám Đốc:  Ông Tống Hải Âu                        - số máy nhánh 103     (Phụ trách công tác Thu)
- Phó Giám Đốc:  Bà Nguyễn Thụy Như Huyền    - số máy nhánh 104     (Phụ trách Sổ thẻ, TNHS&TKQ)
- Phụ trách Chế độ BHXH:                                       - số máy nhánh 501

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN:

* Ngân hàng Vietcombank:

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

Chi nhánh 5

Số Tài Khoản: 0511000667788

* Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank)

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

Chi nhánh 5

Số Tài Khoản: 902065000008

* Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển VN (BIDV):

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

Chi nhánh Sài Gòn

Số Tài Khoản: 14010009832051

* Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt:

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

 Chi nhánh Chợ Lớn

Số Tài Khoản:  004670271155

* Ngân hàng TMCP Quân Đội:

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

Chi nhánh Chợ Lớn

Số Tài Khoản:  7011101061008

* Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam:

Tên Tài Khoản: Bảo Hiểm Xã Hội Quận 5

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Số Tài Khoản: 1700224902165


Kho bạc Nhà nước Quận 5

3741.0.1056710.92008