Thứ bảy, ngày 14/12/2019

BHXH Quận 5

BHXH Quận 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

quan5@hochiminh.vss.gov.vn

187 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

028-3950.8860

Số điện thoại tổng đài: 028 3950.8860

Số điện thoại đường dây nóng: 028 3853.5285

♦ Bộ phận TNHS và Trả KQ (SĐT trực tiếp: 028 3853.5958)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Nguyễn Văn Chương 028.3950.8860   201
- Nhận hồ sơ 028.3950.8860 Hạnh Phúc 202
- Trả hồ sơ        028.3950.8860 Trần Huê 204
♦ Bộ phận Thu (SĐT trực tiếp: 028 3853.5019)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Vân  028.3950.8860   301
- Phụ trách Khai thác thu nợ 028.3950.8860 Thanh Tâm 302

- Phụ trách Phường 3, BIBD01E, BIBV01E, BI0936E

028.3950.8860 Ngọc Thanh 303 - 106
- Phụ trách Phường 10,15 028.3950.8860 Thanh Thúy 304
- Phụ trách Phường 6,9 028.3950.8860 Huyền Trang 305
- Phụ trách Phường 13,14 028.3950.8860 Lê Ngân 306
- Phụ trách Phường 1,7 028.3950.8860 Thúy Nga 307
- Phụ trách Phường 5,12, BHXH TN 028.3950.8860 Tống Tuyết 308
- Phụ trách Phường 2,4 028.3950.8860 Thu Trang  309
- Phụ trách Phường 8,11 028.3950.8860 Minh Thu 310
- Nhân viên  028.3950.8860 Thúy Hằng 311
♦ Bộ phận Cấp sổ thẻ (SĐT trực tiếp: 028 3859.4370)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Lê Anh Tú   028.3950.8860   601
- Phụ trách phường 1,2,4,10 028.3950.8860 Bùi Mai 602
- Phụ trách phường 5,7,9,13 028.3950.8860 Thủy Tiên 603
- Phụ trách phường 3,6,9,15 028.3950.8860 Tùng Lâm 604
- Phụ trách phường 8,12,11,14 028.3950.8860 Thu Trâm 605
♦ Bộ phận Chế độ chính sách BHXH (SĐT trực tiếp: 028 3857.8359)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Tổ trưởng: Trần Thị Ngọc Xuân  028.3950.8860   501
- Chế độ BHXH  028.3950.8860 Thu Thủy 502
- Chế độ BHXH 028.3950.8860 Phương Thảo 503
♦ Bộ phận Kế toán (SĐT trực tiếp: 028 3853.5465)
Nghiệp vụ Số điện thoại tổng đài Tên Số nội bộ
- Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 028.3950.8860   401
- Kế toán 028.3950.8860 Mỹ Dung 402
- Kế toán 028.3950.8860 Trần Anh 404
- Kế toán  028.3950.8860 Phương Thảo 404
♦ Bộ phận Văn Thư
- Phụ trách  028.3950.8860 Bùi Hạnh 105
♦ Bộ phận CNTT 
- Phụ trách  028.3950.8860 Ngọc Thanh 106
       

Chức vụ  Tên Số máy nhánh Quản lý
Giám Đốc Lâm Phong 101 Phụ trách chung
Phó Giám Đốc Tống Hải Âu 103