Thứ bảy, ngày 20/10/2018

BHXH Huyện Bình Chánh

BHXH Huyện Bình Chánh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

binhchanh@hochiminh.vss.gov.vn

Số 1 đường số 4, Trung tâm hành chính Huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

(028) 37602303; 37602305; 37604738; 37604739; 37604845; 37602372; 37602356

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 103-105, 110

- Kế toán: 106-109

- Chế độ BHXH: 111, 112

- Cấp sổ thẻ: 113, 114

- Tiếp công dân: 115

- Thu: 116-122


- Giám đốc: 123

   Máy riêng: (028) 37602304

- Phó Giám đốc phụ trách thu, cấp sổ thẻ: 124

- Phó giám đốc phụ trách TNHS & TKQ, chế độ BHXH: 102

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

- Tài khoản thu:

   6440202902235 - Agribank chi nhánh Nam TP Hồ Chí Minh

   0171007777777 - Vietcombank chi nhánh Tây Sài Gòn

   2681100098002 - MBBank chi nhánh Bình Chánh

   179.10.00.983278.9 - BIDV chi nhánh Bình Hưng

- Tài khoản Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh:

   3741.0.105.7728.92008