Thứ sáu, ngày 15/11/2019

BHXH Quận Tân Bình

BHXH Quận Tân Bình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

tanbinh@hochiminh.vss.gov.vn

300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình

3997 4036 - 3997 4070 (fax)

1. Thu: 136 và 149

2. Cấp sổ, thẻ: 159

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ: 120 và 127

4. Chế độ: 128

5. Kế toán: 114 và 115

6.  ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 125
7. Các nhóm hỗ trợ zalo:

phường link
phường 01:  https://zaloapp.com/g/uduhru244
phường 02:  https://zaloapp.com/g/gijoqb206
phường 03:  https://zaloapp.com/g/mleivh689
phường 04:  https://zaloapp.com/g/grvuhc412
phường 05:  https://zaloapp.com/g/mhjrco989
phường 06:  https://zaloapp.com/g/imhzli726
phường 07:  https://zaloapp.com/g/zxnxgt564
phường 08:  https://zaloapp.com/g/jpzxud979
phường 09:  https://zaloapp.com/g/lhgykc662
phường 10:  https://zaloapp.com/g/upqsxp252
phường 11:  https://zaloapp.com/g/yikzam645
phường 12:  https://zaloapp.com/g/jubwyc668
phường 13:  https://zaloapp.com/g/ndsnad514
phường 14:  https://zaloapp.com/g/bydwea344
phường 15:  https://zaloapp.com/g/mzlkjb675

1.Phó Giám đốc - Phụ trách công tác Thu: Đoàn Thị Mỹ Hiệp.

- ĐT: 3997.4036 (line 103)

- ĐT: 0908.476.556

2.Phó Giám đốc - Phụ trách công tác Cấp sổ, thẻ: Nguyễn Thị Thu Huyền.

- ĐT: 3997.4036 (line 104)

 - ĐT: 0903.055.919 

​​​3.PhóGiám đốc - Phụ trách công tác Chế độ bảo hiểm xã hội; Tiếp nhận và trả hồ sơ: Bùi Quốc Sơn.

- ĐT: 3997.4036 (line 113)

- ĐT: 0918.374.564

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

1.Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn CN Chợ Lớn - PGD Kỳ Hòa: -Tài khoản: 6220.202.902.085

2.Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Bến Thành: - Tài khoản: 033.100.555.5555

3.Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN 12 TP.HCM: -Tài khoản: 902.135.000.008

4.Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam CN Tân Bình:-Tài khoản: 36.810.009.832.112

5.Ngân hàng TMCP Quân Đội CN TPHCM: -Tài khoản: 1011.104.576.007

6.Kho Bạc Nhà Nước Quận Tân Bình: -Tài khoản: 37.410.105.772.492.008

TIN NÓNG

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị
sử dụng từ ngày 01/01/2020.
Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của 2 Phó Giám đốc BHXH TP. Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 4312/BĐHCM-KTVN về việc công bố đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của BĐHCM, kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem tại Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHTN và chuyển C12-C13

VIDEO TUYÊN TRUYỀN