(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 9 - THÔNG BÁO MỚI
BHXH năm 2014: Mức đóng và mức lương tối thiểu vùng thay đổi
[ 18/12/2013 ]
BHXH năm 2014: Mức đóng và mức lương tối thiểu vùng thay đổi

► Mức đóng:

         Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 32,5% tiền lương, tiền công (tính cả bảo hiểm thất nghiệp). Trong đó, người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5%.

Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 22% tiền lương, tiền công làm căn cứ tham gia.

► Mức lương tối thiểu:

         Căn cứ Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

         Theo đó, kể từ ngày 01/01/2014 mức tiền lương, tiền công thấp nhất đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường nhất ở các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Quận 9 áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới là 2.700.000 đồng/tháng.

 

 

 

Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 119 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối