(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 9 - THÔNG BÁO MỚI
Thay đổi biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
[ 04/11/2013 ]
Thay đổi biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

 

        Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 6/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

 

                Căn cứ văn bản số 4240/TB-BHXH, ngày 31/10/2013 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Quy trình tiếp nhận hồ sơ và Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), BHXH Quận 9 thông báo việc thay đổi biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức kể từ ngày 05/11/2013 như sau:

 

1. Điều chỉnh các Phiếu giao nhận hồ sơ số: 601; 602 và 612. Hủy bỏ PGNHS số 603 (cũ) và 613 (cũ) (click tải các PGNHS và mẫu C70).

2. Nội dung điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ:

 

       - PGNHS 601 (mới): được điều chỉnh từ các PGNHS 601 (cũ), 603 (cũ) và một phần của PGNHS 602(cũ): Dành cho đơn vị sử dụng lao động lập và đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho NLĐ đang làm việc tại đơn vị.

 

 

       - PGNHS 602 (mới): được điều chỉnh từ PGNHS 602(cũ): Hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi.

 

     - PGNHS 612 (mới):  được điều chỉnh từ các PGNHS 612 (cũ) và 613 (cũ): Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH.

Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 119 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối