(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 9 - THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về gia hạn và thu hồi thẻ BHYT từ ngày 01/7/2013, điều chỉnh bổ sung dữ liệu sau khi đối chiếu C13 và chế độ thai sản 6 tháng
[ 02/07/2013 ]
Thông báo về gia hạn và thu hồi thẻ BHYT từ ngày 01/7/2013, điều chỉnh bổ sung dữ liệu sau khi đối chiếu C13 và chế độ thai sản 6 tháng

              Để các đơn vị sử dụng lao động lao động (SDLĐ) trên địa bàn kịp thời tiếp cận và nắm bắt  các quy định mới liên quan đến thủ tục và các chế độ chính sách về BHXH - BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động (NLĐ), Bảo hiểm xã hội Quận 9 thông tin một số quy định mới như sau:

                   I.      Liên quan hồ sơ thu BHXH, thẻ BHYT:

1.      Gia hạn thẻ BHYT: 

-       Điều kiện để được cấp thẻ (không gia hạn thẻ tự động như trước đây):

+ Đơn vị SDLĐ đã đóng BHXH, BHYT đầy đủ đến hết tháng trước của cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.

+ Có hồ sơ đề nghị gia hạn (cấp mới) thẻ BHYT theo PGNHS 103.

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng hoặc chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu kỳ gia hạn thẻ mới, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị gia hạn theo yêu cầu quy định tại mục II - Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT. 

- Nội dung văn bản đề nghị gia hạn thẻ BHYT (mẫu D01b-TS) cần ghi rõ số lao động có mặt đề nghị gia hạn từ đầu kỳ hạn thẻ mới.

*        Lưu ý:

- Nếu có biến động so với cuối kỳ trước thì lập danh sách điều chỉnh (D02-TS), đặc biệt lưu ý việc giảm những lao động nghỉ việc từ đầu kỳ hạn thẻ mới để tránh phát hành thẻ dư.

- Trường hợp đơn vị vừa báo điều chỉnh tăng, giảm lao động và gia hạn thẻ BHYT thì thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc. Trường hợp đơn vị chỉ nộp hồ sơ gia hạn thẻ thì thời hạn giải quyết hô sơ là 05 ngày làm việc

 

2.      Thu hồi thẻ BHYT đối với lao động nghỉ việc, chuyển công tác:

-       Khi NLĐ nghỉ việc hoặc chuyển công tác, nếu thẻ BHYT cấp vẫn còn giá trị sử dụng thì đơn vị SDLĐ có trách nhiệm thu hồi thẻ ngay từ ngày đầu của tháng NLĐ chấm dứt tham gia BHXH, BHYT để nộp cùng hồ sơ điều chỉnh giảm lao động theo phiếu giao nhận hồ sơ 103/THU (PGNHS).

-       Thời gian trả thẻ BHYT nộp kèm PGNHS 103: trước ngày 20 của tháng đó, quá thời hạn trên đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết giá trị còn lại của thẻ

*       Lưu ý bãi bỏ quy định cho phép đơn vị nộp thẻ BHYT đến ngày 10 của tháng báo giảm lao động hoặc nộp chậm nhất đến ngày 10 của tháng sau.

-       Thẻ BHYT được trả kèm công văn cam kết đã thu hồi thẻ đúng hạn định (02 bản) theo mẫu đính kèm (công văn cam kết thay biên bản trả thẻ BHYT trước đây)

-       Thẻ BHYT cấp lại do mất không được thay đổi thông tin về nơi KCB ban đầu và không sử dụng để trả cho cơ quan BHXH trong trường hợp nghỉ việc mà phải đóng bổ sung hết giá trị thẻ còn lại để sử dụng.

3.      Điều chỉnh nơi KCB ban đầu

-       Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21 của tháng cuối quý đến hết ngày 10 của tháng đầu quý sau.

-       Nộp kèm hồ sơ đề nghị cấp thẻ gia hạn thẻ BHYT theo PGNHS 103 hoặc chỉ thay đổi nơi KCB theo PGNHS 402.

-       Thực hiện VB 2032/BHXH-NVGĐ1, ngày 20/6/2013 V/v Đăng ký KCB ban đầu đối với lao động tăng mới theo (PGNHS 101, 103) hoặc chỉ điều chỉnh nơi KCB theo (PGNHS 402) cho các thẻ có giá trị từ ngày 01/7/2013 không nhận đăng ký mới hoặc điều chỉnh nơi KCB tại các cơ sở trên địa bàn Quận 9 và Thủ Đức: Đa khoa KV Thủ Đức, Quân dân Miền Đông.

*       Lưu ý: danh sách các bệnh viện trên có thể thay đổi vào ngày 05 hàng tháng, đơn vị tự truy cập vào trang tin BHXH Quận 9 theo địa chỉ http://www.bhxhtphcm.gov.vn/bhxh-quan-huyen/3/bhxh-quan-9/ để nắm.

               II.      Điều chỉnh, bổ sung dữ liệu sau khi đối chiếu C13-TS

- Ngày 01/4/2013 Bảo hiểm xã hội Quận 9 đã có công văn số 30/BHXH-CST về việc “Rà soát toàn bộ dữ liệu trên tờ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT để làm cơ sở in tờ rời hàng năm”. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động trên chưa đến nhận thông báo (Mẫu C13-TS) hoặc đã nhận nhưng chưa rà soát và báo điều chỉnh cho người lao động theo hướng dẫn.

- Thực hiện công văn 1517/ BHXH- CST ngày 22/5/2013 của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh “V/v hướng dẫn thực hiện việc in tờ rời sổ BHXH cho người lao động”, Bảo hiểm xã hội Quận 9 tiến hành in tờ rời sổ của người lao động giai đoạn từ tháng 01/2010 đến 12/2012 trong tháng 7/2013.

Để thông tin trên tờ rời được chính xác, tránh trường hợp phải cấp lại khi chốt sổ cho lao động nghỉ việc, Bảo hiểm xã hội Quận 9 đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Tiếp nhận hồ sơ để nhận và chuyển người lao động kiểm đối chiếu thông tin cá nhân và mức đóng. Nếu phát hiện sai sót về thông tin nhân thân lập bảng kê 302/SO, mức nộp BHXH lập bảng kê 103/THU-DC để điều chỉnh (xem thêm văn bản 102/BHXH-THU ngày 08/01/2013 V/v điều chỉnh thông tin về nhân thân, chức danh công việc và mức đóng BHXH, BHTN trên trang tin BHXH Thành phố địa chỉ: bhxhtphcm.gov.vn).

Đơn vị có trách nhiệm bảo quản tờ rời sổ theo quy định của Luật BHXH, khi mất mát hư hỏng có trách nhiệm nộp phạt và lập hồ sơ cấp lại theo quy trình thủ tục hồ sơ hiện hành.

Hạn chót tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh đến ngày 30/6/2013. Sau thời gian trên cơ quan BHXH sẽ tiến hành in sổ BHXH (tờ rời) hàng năm theo quy định, mọi sai sót (nếu có) ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                          III.      Thực hiện chế độ thai sản 6 tháng cho lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thực hiện công văn số 1187/BHXH-CĐBHXH Ngày 25/4/2013 của BHXH Thành phố V/v  hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng cho lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thai sản mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo Khoản 1, Điều 157 của Bộ luật Lao động thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thai sản 6 tháng (quy định này không áp dụng cho trường hợp nhận nuôi con nuôi).

Cụ thể, những trường hợp sinh con từ 02/01/2013 trở đi mà không có chế độ NNĐH hoặc 3 ca và những trường hợp sinh con từ 02/12/2012 trở đi mà có hưởng chế độ NNĐH hoặc 3 ca, nếu đã được BHXH Quận 9 giải quyết hưởng trợ cấp thai sản 4 tháng hoặc 5 tháng thì lập hồ sơ đề nghị cấp bổ sung tiền chênh lệch.

+  NLĐ đang tham gia BHXH sinh con: đơn vị SDLĐ có trách nhiệm lập “Danh sách đề nghị cấp bổ sung trợ cấp thai sản theo mẫu C67a-HD” (03 bản) kèm theo danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (C67a-HD) đã được cơ quan BHXH giải quyết trước đây có tên của người lao động mà đơn vị đang lưu giữ (01 bản).

+  NLĐ đã nghỉ việc sau đó sinh con và đã thanh toán thai sản 4 tháng tại BHXH Quận 9 thì  nộp đơn đề nghị cấp bổ sung (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú) cho BHXH  Quận 9 để thanh toán bổ sung thêm 02 tháng.

Trên đây là những quy định mới liên quan đến thủ tục hồ sơ, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện đúng theo nội dung trên. Trong  quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về cơ quan BHXH Quận để được giải quyết./.

*  Đề nghị đơn vị thường xuyên truy cập thông tin trên trang tin Bảo hiểm xã hội  Thành phố http://www.bhxhtphcm.gov.vn và Bảo hiểm xã hội Quận 9 http://www.bhxhtphcm.gov.vn/bhxh-quan-huyen/3/bhxh-quan-9/ để kịp thời cập nhật các văn bản và biểu mẫu mới.

Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 119 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối